นำกิจกรรมใน Currents ออก

คุณลบกิจกรรมต่างๆ ออกจากบัญชี Google Currents ของคุณได้ เช่น

 • โพสต์ที่คุณแชร์ไว้
 • ความคิดเห็นที่คุณแสดงไว้
 • การกดชอบใน Currents
 • กิจกรรมของคุณ
 • การลงคะแนนโหวต
 • การบล็อกและการปิดเสียง

หมายเหตุ: หาก Currents ของคุณถูกปิดใช้งาน วิธีเดียวที่คุณจะลบโพสต์ได้คือการล้างรายการในบันทึกกิจกรรม หรือไม่ก็ต้องลบโปรไฟล์ Currents ไปเลย

ลบโพสต์

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะเพิ่มเติม "" ที่ด้านขวาบน
 4. แตะลบจากนั้นลบ

นำความคิดเห็นออก

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็น
 4. แตะลบความคิดเห็นจากนั้นตกลง

เลิกชอบ

วิธีเลิกชอบโพสต์

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณชอบ
 3. แตะชอบ

วิธีเลิกชอบความคิดเห็น

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่คุณชอบ
 3. แตะความคิดเห็น
 4. แตะเลิกชอบ

ล้างรายการในบันทึกกิจกรรม

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู ""จากนั้นการตั้งค่า
 3. แตะบันทึกกิจกรรม ""
 4. แตะลูกศรลง "" ถัดจากโพสต์
 5. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดู
 6. เลือกรายการที่คุณต้องการนำออก
 7. แตะนำออก ""

หมายเหตุ: คุณจะยังลบโพสต์ในชุมชนปิดได้แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร