Currents is alleen beschikbaar voor Google Workspace-accounts voor werk of school. Consumentenaccounts (deze eindigen meestal op @gmail.com) zijn op 2 april 2019 beëindigd.

Een community beheren

Als u een community maakt, bent u er de eigenaar van. U kunt andere mensen de community laten beheren of u kunt een andere eigenaar toevoegen. U kunt ook aangeven van welke leden u berichten wilt beheren. U moet twee weken moderator zijn voordat u eigenaar kunt worden.

Als u een Google-account via uw werk of school gebruikt, kan uw beheerder de mogelijkheid Currents te gebruiken uitschakelen. Als Currents voor u is uitgeschakeld, wordt u verwijderd uit communities waarvan u lid bent.

De eigenaar van een community kan het volgende:

 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Posts en reacties beheren, bijvoorbeeld door posts vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende posts te verwijderen
 • Posts verplaatsen naar andere categorieën
 • Andere leden aanwijzen als moderator of eigenaar van de community
 • Andere leden verwijderen als moderator of eigenaar
 • De community verwijderen
 • Aftreden als eigenaar en vervolgens moderator of lid worden

De moderator van een community kan het volgende doen:

 • Posts en reacties beheren, bijvoorbeeld door posts vast te zetten om ze uit te lichten of door aanstootgevende posts te verwijderen
 • Posts verplaatsen naar andere categorieën
 • Mensen uitnodigen om lid te worden van de community
 • Verzoeken goedkeuren van mensen die lid willen worden
 • Mensen uitsluiten of verwijderen
 • Informatie bewerken over de community
 • Aftreden als moderator en vervolgens lid worden

Opmerking: Eigenaren en moderators kunnen bepaalde taken mogelijk niet uitvoeren als leden van de community zijn geschorst. Een eigenaar kan bijvoorbeeld niet aftreden als de eigenaar van een community zonder leden.

Iemand toevoegen of verwijderen als moderator of eigenaar

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de juiste community.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik naast de persoon die u wilt promoveren op Meer Meer.
 6. Kies Promoveren van lid naar moderator of Promoveren van moderator naar eigenaar.
  • Als u iemand eigenaar wilt maken, moet u diegene eerst moderator maken.
 7. Als u iemand wilt verwijderen als moderator of eigenaar, volgt u stap 1-5 hierboven en kiest u Degraderen tot moderator of Degraderen tot lid.

Iemand uitnodigen om lid te worden van een community

U kunt mensen uitnodigen voor uw community en posts over uw community met ze delen. Als uw community is ingesteld op privé of als er een lidmaatschapsverzoek moet worden ingediend, worden genodigden toegevoegd aan de ledenlijst Uitgenodigd. Alleen moderators en eigenaren kunnen de lijst zien.

Iemand uitnodigen om lid te worden van een community:

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u iemand wilt uitnodigen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Mensen toevoegen.
 5. Klik op Mensen uitnodigen op Currents.
 6. Kies de mensen die u wilt uitnodigen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer een bericht in.
 9. Klik op Posten.

Iemand via een link uitnodigen om lid te worden van uw community

U kunt iemand ook via een link uitnodigen om lid te worden van uw community. Alleen eigenaren en moderators kunnen een uitnodigingslink maken, openen of wijzigen. Iedereen met de link kan lid worden van de community, zolang een eigenaar of moderator de link niet heeft uitgeschakeld en geen nieuwe link heeft gemaakt. Als u Currents gebruikt op het werk of op school en domeinbeperkingen heeft ingeschakeld voor een community, werken uitnodigingslinks alleen voor mensen binnen uw organisatie. Als u bent uitgesloten van een community, kunt u niet via een uitnodigingslink lid worden van de community. 

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u iemand wilt uitnodigen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Mensen toevoegen en dan Mensen uitnodigen via een link.
 5. Schakel Uitnodigingen via link toestaan in.
 6. Onderaan het scherm wordt een link weergegeven die u kunt delen. Klik op Kopiëren om de link te kopiëren.

Een uitnodigingslink uitschakelen of een nieuwe maken:

 1. Volg de bovenstaande stappen 1-3.
 2. Schakel Uitnodigingen via link toestaan uit.
 3. Als u Uitnodigingen via link toestaan weer inschakelt, wordt er een nieuwe link gemaakt. 

Mensen en groepen rechtstreeks toevoegen

Als u een Google-account gebruikt op het werk of op school, kunt u rechtstreeks mensen uit uw organisatie toevoegen aan uw community. Ze kunnen de community altijd verlaten.

Opmerking: In Currents kunt u geen dynamische groepen toevoegen aan communities.

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waaraan u een persoon of Google-groep wilt toevoegen.
 4. Klik linksboven op Mensen uitnodigen Bijdrager toevoegen .
 5. Klik op Rechtstreeks mensen en Google-discussiegroepen toevoegen.
 6. Voer de naam in van de persoon of Google-discussiegroep die u wilt toevoegen.
 7. Klik op Gereed. Mensen ontvangen een e-mail waarin staat dat ze zijn toegevoegd aan uw community.

Informatie over discussiegroepen

 • U kunt ook Google-discussiegroepen toevoegen waar u geen lid van bent.
 • Alle leden van de groep en de subgroepen ervan worden lid van de community, mits ze bij uw domein horen.  Leden van buiten uw domein worden niet toegevoegd aan de community.
 • Als mensen worden toegevoegd aan een groep, worden ze ook lid van de community. Als mensen worden verwijderd uit de groep, verlaten ze ook de community.
 • Leden die zijn toegevoegd via een Google-discussiegroep kunnen de community alleen verlaten als ze de Google-discussiegroep verlaten.
 • Leden die worden verwijderd uit de community, blijven lid van de community als ze bij een groep horen die nog steeds lid is van dezelfde community.

Een uitnodiging annuleren

In privécommunities of communities waarvoor een verzoek tot lidmaatschap moet worden ingediend, kunt u een uitnodiging annuleren:

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u de uitnodiging wilt annuleren.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik naast 'Leden' op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 6. Kies 'Uitgenodigd'.
 7. Klik naast de naam van de persoon van wie u de uitnodiging wilt annuleren op Meer Meer.
 8. Klik op Uitnodiging annuleren.

Ledenverzoeken goedkeuren

Als mensen hebben verzocht lid te worden van een privécommunity, kunt u die verzoeken goedkeuren of weigeren:

 1. Open Currents.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvan u de ledenverzoeken wilt bekijken.
 4. Klik op Beheren en dan Ledenverzoeken.
 5. Als u een verzoek wilt goedkeuren, klikt u op Goedkeuren. Als u een verzoek wilt weigeren, klikt u op Afwijzen.

U kunt ook meerdere lidmaatschapsverzoeken tegelijk goedkeuren of weigeren voor een community. U kunt daarnaast meerdere mensen tegelijk uitsluiten.

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvan u de ledenverzoeken wilt bekijken.
 4. Klik op Beheren en dan Ledenverzoeken.
 5. Klik op Mensen selecteren
 6. Vink het vakje aan naast de verzoeken die u wilt goedkeuren, afwijzen of uitsluiten. Als u alle leden wilt goedkeuren, afwijzen of uitsluiten, klikt u op Alles selecteren
 7. Klik rechtsboven op Goedkeuren, Weigeren of Uitsluiten.

Posts beoordelen voordat ze in de community worden weergegeven

U kunt posts van leden beoordelen voordat ze in de community worden gepost.

Moderators en eigenaren kunnen posts van niet-goedgekeurde leden van hun community beoordelen. U kunt ervoor kiezen posts van een gebruiker automatisch goed te keuren of leden uit te sluiten van de community zodat ze geen posts kunnen plaatsen of kunnen reageren.

Schakel eerst postmoderatie in

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u posts wilt beheren.
 4. Klik op Meer Meer.
 5. Klik op Community bewerken.
 6. Schakel 'Posts vasthouden voor beoordeling' in.
 7. Kies de mensen van wie u de posts wilt beoordelen:
  • Iedereen: alle bestaande beperkte communityleden, met uitzondering van leden, moderators en eigenaren
  • Alleen nieuwe leden: alleen nieuwe leden, met uitzondering van moderators en eigenaren
 8. Klik op Gereed.

Beoordeel vervolgens posts van leden voordat u ze goedkeurt

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u posts wilt beoordelen.
 4. Klik op Beheren.
 5. Klik op Vast ter beoordeling.
 6. Optioneel: Als u alle posts wilt goedkeuren of afwijzen, tikt u op Alles selecteren.
 7. Als u een post wilt goedkeuren, klikt u op Goedkeuren Gereed. Als u een post wilt weigeren, klikt u op Verwijderen Sluiten
 8. Klik op Meer Meer.
 9. Kies of u het huidige bericht en alle toekomstige berichten van een persoon wilt goedkeuren of dat u diegene wilt uitsluiten. Als u alle berichten van een gebruiker automatisch goedkeurt, moet u eventuele berichten die momenteel in de wachtrij staan nog steeds handmatig beoordelen.
 10. Als u alle berichten automatisch goedkeurt, klikt u op OK. Als u iemand wilt uitsluiten, klikt u op Uitsluiten.

Posts en reacties verwijderen

Wanneer u een post verwijdert, gebeurt het volgende:

 • Mensen zien de post niet in de community.
 • Mensen kunnen de post nog wel zien als ze er een link naar hebben. De post is ook zichtbaar in het profiel van degene die de post heeft gemaakt.
 • Mensen kunnen nog steeds meldingen ontvangen voor reacties op de post als ze de post hebben gemaakt, als ze erin worden vermeld of als ze er eerder op hebben gereageerd.
 • Mensen die de post zien, kunnen nog steeds reacties en likes toevoegen.
 • Als de post is gedeeld in een andere community, kunnen mensen de post daar zien.

Als u een reactie verwijdert, gebeurt het volgende:

 • De reactie wordt verwijderd.

Opmerking: Sommige posts kunnen worden gemarkeerd als mogelijke spam. Alleen eigenaren of moderators kunnen deze posts zien en deze goedkeuren of afwijzen.

Een post verwijderen

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarin de post zich bevindt.
 4. Klik op de post die u wilt verwijderen.
 5. Klik op Meer Meer.
 6. Klik op Verwijderen.
 7. Klik nogmaals op Verwijderen.

Een reactie verwijderen

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarin de reactie zich bevindt.
 4. Klik op de post waarin de reactie zich bevindt.
 5. Klik op de reactie die u wilt verwijderen.
 6. Klik op Meer Meer.
 7. Klik op Reactie verwijderen.
 8. Klik op Verwijderen.

Iemand verwijderen of uitsluiten

Eigenaren en moderators kunnen mensen uit een community verwijderen of ze ervan uitsluiten.

Wanneer u iemand verwijdert, gebeurt het volgende:

 • De persoon verlaat de community, maar kan opnieuw lid worden.
 • De posts en reacties van de persoon worden niet verwijderd uit de community.

Wanneer u iemand uitsluit, gebeurt het volgende:

 • De persoon verlaat de community en kan niet opnieuw lid worden, tenzij u de uitsluiting ongedaan maakt.
 • De posts en reacties van de persoon worden niet verwijderd uit de community.

Ga als volgt te werk om iemand te verwijderen of uit te sluiten:

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waaruit u iemand wilt verwijderen of waarvan u iemand wilt uitsluiten.
 4. Klik onderaan de banner van de community op de foto's van de communityleden.
 5. Klik naast de persoon die u wilt verwijderen of uitsluiten op Meer Meer.
 6. Klik op Verbannen uit community of Uit community verwijderen.

Iemand in één keer verwijderen, melden en uitsluiten

Als u deze optie kiest, kan de persoon niet opnieuw lid worden van de community en wordt deze gemeld bij Currents.

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de juiste community.
 4. Klik op een post of reactie.
 5. Klik rechtsboven op Meer Meer en dan Verwijderen, melden en uitsluiten. Als u hierop klikt, gebeurt het volgende:
  • De post of reactie wordt verwijderd uit de community
  • De post of reactie wordt gemeld bij Google
  • De auteur wordt uitgesloten van de community
 6. Als u ook de recente posts en reacties van het lid wilt verwijderen, vinkt u het vakje aan voor 'Andere recente content van deze gebruiker verwijderen'.
 7. Klik op Gebruiker uitsluiten.

Striktere contentfilters toevoegen of verwijderen

U kunt striktere filters inschakelen om de hoeveelheid spam of ongepaste content in de updates van uw community te beperken. Als deze contentbeheeroptie al is ingeschakeld voor uw community, kunt u deze uitschakelen.

 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u de filters wilt aanpassen.
 4. Klik op Meer Meer.
 5. Klik op Community bewerken.
 6. Schakel Contentbeheeropties in of uit.
 7. Klik op Gereed.

Opmerking: Als deze instelling is ingeschakeld, is de kans groter dat het contentfilter van Currents twijfelachtige posts markeert, waardoor er minder van dit soort posts in de community worden weergegeven. U ziet deze geblokkeerde posts in de moderatorwachtrij.

De prestaties van uw communities bekijken

Eigenaren en moderators kunnen gegevens over hun community bekijken, zoals: 

 • Het totale aantal leden
 • Het aantal nieuwe leden
 • Het aantal actieve leden
 • Het aantal posts
 • Het aantal reacties
 • Het aantal likes voor posts en reacties
 1. Open Currents op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en dan Communities.
 3. Klik op de community waarvoor u de gegevens wilt zien.
 4. Klik op Beheren en dan Inzichten.
 5. Klik rechtsboven op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de periode te wijzigen.
 6. Als u wilt zien wat een getal betekent, plaatst u de muisaanwijzer op het getal.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
245
false