Moderera en grupp

När du skapar en grupp är det du som äger den. Du kan låta andra moderera gruppen eller lägga till en annan ägare. Du kan även bestämma vilka medlemmars inlägg som ska modereras. Du måste vara moderator i två veckor innan du kan bli ägare.

Om du använder ett Google-konto via jobbet eller skolan kan administratören inaktivera din möjlighet att använda Currents. Om Currents inaktiveras för dig tas du bort från grupper du är medlem i.

En gruppägare får

 • bjuda in andra att gå med i gruppen
 • godkänna begäranden om att gå med
 • blockera och ta bort andra
 • redigera information om gruppen
 • moderera inlägg och kommentarer, som till exempel att fästa utvalda inlägg eller ta bort stötande inlägg
 • flytta inlägg till olika kategorier
 • göra andra medlemmar till moderatorer eller ägare
 • ta bort andra medlemmar som moderatorer eller ägare
 • ta bort gruppen
 • sluta som ägare och bli moderator eller vanlig medlem.

En gruppmoderator får

 • moderera inlägg och kommentarer, som till exempel att fästa utvalda inlägg eller ta bort stötande inlägg
 • flytta inlägg till olika kategorier
 • bjuda in andra att gå med i gruppen
 • godkänna begäranden om att gå med
 • blockera och ta bort andra
 • redigera information om gruppen
 • sluta som moderator och bli en vanlig medlem.

Obs! Ägare och moderatorer kanske inte kan göra vissa saker om medlemmar i gruppen är avstängda.

Lägga till eller ta bort någon som moderator eller ägare 

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill ha.
 4. Tryck på fotona av gruppens medlemmar.
 5. Tryck på Mer Mer bredvid den person du vill flytta upp.
 6. Välj Flytta upp till moderator eller Flytta upp till ägare.
  • Obs! Om du vill göra andra till ägare måste du först göra dem till moderatorer.

 7. Om du vill ta bort någon som moderator eller ägare följer du steg 1 till 5 ovan och väljer sedan Flytta ned till moderator eller Flytta ned till medlem

Bjuda in någon till gruppen

Du kan bjuda in andra till din grupp och dela inlägg om gruppen med dem. Om du bjuder in andra till en grupp som är inställd på Privat eller Begär att gå med läggs de till i listan Inbjudna. Endast moderatorer och ägare kan se listan.

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill bjuda in någon till.
 4. Tryck på Bjud in personer  följt av Bjud in personer i Currents.
 5. Bredvid ditt namn trycker du på Välj en målgrupp.
 6. Tryck på eller sök efter den eller de du vill bjuda in.
 7. Tryck på Klart.
 8. Skriv ett meddelande.
 9. Tryck på Lägg upp.

Bjuda in någon till gruppen med en länk

Du kan även bjuda in någon till gruppen med en länk. Det är endast ägare och moderatorer som kan skapa, komma åt eller ändra en inbjudningslänk. Alla med länken kan gå med i gruppen så länge som en ägare eller moderator inte har inaktiverat länken eller skapat en ny. Om du har blivit blockerad från en grupp kan du inte gå med i den genom att använda en inbjudningslänk. 

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill bjuda in någon till.
 4. Tryck på Bjud in personer Lägg till personer uppe till vänster följt av Bjud in personer med en länk.
 5. Aktivera Tillåt inbjudningar via länk.
 6. En länk att dela visas nedanför.

Om du vill stänga av eller skapa en ny inbjudningslänk:

 1. Följ steg 1–3 ovan.
 2. Inaktivera Tillåt inbjudningar via länk.
 3. När du aktiverar Tillåt inbjudningar med länk igen skapas en ny länk.

Obs! Om du använder Currents på jobbet eller i skolan och har aktiverat domänbegränsning för gruppen, så fungerar inbjudningslänkar endast för personer inom organisationen.

Godkänna en medlemsbegäran

När någon ber att få gå med i en privat grupp kan du godkänna eller avvisa begäran.

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill se medlemsbegäranden för.
 4. Tryck på Moderera följt av Begäranden.
 5. Om du vill godkänna en begäran trycker du på Godkänn. Om du vill avvisa den trycker du på Avvisa.

Du kan även godkänna eller neka flera begäranden om att gå med i gruppen samtidigt. Du kan även blockera flera personer samtidigt.

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill se medlemsbegäranden för.
 4. Tryck på Moderera följt av Begäranden.
 5. Högst upp till höger trycker du på Välj.
 6. Markera kryssrutan bredvid de medlemmar du vill godkänna eller avvisa samtidigt. Om du vill godkänna, neka eller blockera alla begäranden klickar du på Markera alla
 7. Välj ett alternativ:
  • Om du vill godkänna trycker du på Godkänn.
  • Om du vill avvisa trycker du på Avvisa
  • Om du vill blockera någon från gruppen trycker du på Blockera

Avbryta en inbjudan

Det går att avbryta en inbjudan till privata grupper eller till en grupp som kräver en begäran för att gå med. Använd en mobil webbläsare:

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill avbryta inbjudan till.
 4. Tryck på fotona av gruppens medlemmar.
 5. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Medlemmar.
 6. Välj Inbjudna.
 7. Tryck på Mer Mer bredvid namnet på den person vars inbjudan du vill avbryta.
 8. Tryck på Avbryt inbjudan.

Granska inlägg innan de visas i gruppen

Du kan granska medlemmars inlägg innan de skickas till gruppen. Moderatorer och ägare kan granska inlägg från ej godkända gruppmedlemmar. Du kan välja att automatiskt godkänna inlägg från en användare, eller blockera medlemmar från gruppen så att de inte kan göra inlägg eller kommentera.

Aktivera först inläggsmoderering

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill moderera inlägg för.
 4. Tryck på Mer Mer.
 5. Tryck på Redigera grupp.
 6. Aktivera Granska inlägg före publicering.
 7. Välj vems inlägg du vill granska:
  1. Alla: alla gruppens begränsade medlemmar, med undantag för medlemmar, moderatorer och ägare.
  2. Endast nya medlemmar: endast nya medlemmar, med undantag för moderatorer och ägare.
 8. Tryck på OK följt av Spara.

Granska sedan inlägg från medlemmar innan du godkänner dem

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill moderera.
 4. Tryck på Moderera.
 5. Tryck på Granska.
 6. Valfritt: Om du vill godkänna eller avvisa alla inlägg som inväntar granskning klickar du på Markera alla.
 7. Om du vill godkänna ett inlägg trycker du på Godkänn Klar. Om du vill avvisa ett inlägg trycker du på Avvisa Stäng.
 8. Tryck på Mer Mer.
 9. Välj om du vill godkänna det aktuella inlägget och alla framtida inlägg från personen, eller om du vill blockera personen. Om du automatiskt godkänner alla inlägg för en användare måste du ändå manuellt granska alla inlägg från den personen som är kvar i kön.
 10. Om du godkänner alla inlägg automatiskt trycker du på OK. Om du blockerar någon trycker du på Blockera.

Ta bort inlägg eller kommentarer

Följande gäller när du tar bort ett inlägg eller en kommentar:

 • Ingen i gruppen kan visa, dela, kommentera eller +1:a inlägget eller kommentaren utom personen som skrev inlägget eller kommentaren.
 • Om inlägget delades vidare till en annan grupp eller samling kan andra se det där.
 • Det kan hända att andra fortfarande kan se inlägget på profilen för personen som skrev det.

Det kan hända att vissa inlägg kategoriseras som möjlig skräppost. Sådana inlägg i gruppen visas enbart för ägare och moderatorer, som kan godkänna eller avvisa dem.

Ta bort ett inlägg

Du kan inte ta bort en annan persons inlägg med iPhone- och iPad-appen. Om du vill ta bort inlägg använder du en mobil webbläsare:

 1. Öppna Currents i den mobila webbläsaren.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill ha.
 4. Tryck på det inlägg som du vill ta bort.
 5. Tryck på Mer Mer.
 6. Tryck på Radera följt av Radera.

Ta bort en kommentar

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill ha.
 4. Tryck på inlägget där kommentaren finns.
 5. Tryck på den kommentar som du vill ta bort.
 6. Tryck på Radera kommentar.
 7. Tryck på OK.

Ta bort eller blockera någon

Ägare och moderatorer kan ta bort eller blockera personer från gruppen.

När du tar bort personer:

 • tas de bort från gruppen, men de kan gå med igen
 • tas deras inlägg och kommentarer inte bort från gruppen.

När du blockerar personer:

 • tas de bort från gruppen och kan inte gå med igen om du inte avblockerar dem
 • tas deras inlägg och kommentarer inte bort från gruppen.
 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på den grupp du vill ta bort eller blockera någon från.
 4. Tryck på fotona av gruppens medlemmar längst ned i gruppens banner.
 5. Tryck på Mer Mer bredvid namnet på den person du vill ta bort eller blockera.
 6. Tryck på Blockera från gruppen eller Ta bort från gruppen.

Ta bort, anmäla och blockera någon samtidigt

Om du väljer det här alternativet kan medlemmen inte gå med i gruppen igen och anmäls till Currents.

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på önskad grupp.
 4. Tryck på ett inlägg eller en kommentar.
 5. Tryck på Mer 더보기 följt av Ta bort, anmäl och blockera uppe till höger. Om du gör detta
  • tas inlägget eller kommentaren bort från gruppen
  • anmäls inlägget eller kommentaren till Google
  • blockeras författaren från gruppen.
 6. Om du även vill ta bort medlemmens senaste inlägg och kommentarer från gruppen markerar du rutan bredvid Ta bort annat nytt innehåll av den här användaren.
 7. Tryck på Blockera användare.

Lägga till eller ta bort starkare innehållsfilter

Du kan aktivera mer aggressiv filtrering för att minska mängden skräppost eller olämpligt innehåll som når gruppflödet. Om gruppen redan har denna innehållskontroll kan du inaktivera den.

 1. Öppna Currents-appen Google Plus-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Under Dina grupper trycker du på den grupp du vill justera filter för.
 4. Tryck på Mer Mer.
 5. Tryck på Redigera grupp.
 6. Aktivera eller inaktivera Innehållskontroller.
 7. Tryck på Spara.

Obs! När den här inställningen är aktiverad är det mer sannolikt att inlägg som är tvivelaktiga flaggas av innehållsfiltret i Currents, så färre av dem kommer att visas i din grupp. Du kan se dessa blockerade inlägg i moderatorkön.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?