ใช้แวดวงใน Currents

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

คุณจะใช้แวดวงเพื่อเลือกคนที่ต้องการแชร์โพสต์ด้วยได้ โดยเพิ่มคนลงในแวดวง จากนั้นแชร์คอลเล็กชันหรือโพสต์กับแวดวงนั้นเพื่อให้คนเหล่านั้นเห็น

คุณจะเพิ่มคนอื่นลงในแวดวงได้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้ติดตามคุณอยู่ แต่จะเห็นโพสต์ที่คุณแชร์กับแวดวงนั้น แต่อาจไม่เห็นโพสต์นั้นในสตรีมหน้าแรกของตัวเอง

เมื่อคุณเพิ่มคนลงในแวดวง คนที่คุณเพิ่มอาจได้รับการแจ้งเตือนที่บอกให้ทราบว่าคุณได้เพิ่มเขาลงในแวดวงของคุณ เขาจะดูทุกสิ่งที่คุณแชร์กับแวดวงนั้นได้ รวมถึงโพสต์ที่คุณแชร์ไว้กับแวดวงก่อนที่จะเพิ่มบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นเพิ่มคุณในแวดวง โพสต์ที่คุณแชร์ให้อาจปรากฏในหน้าแรกของบุคคลดังกล่าว

คุณจะดูคนที่อยู่ในแวดวงได้โดยเลือกผู้คนในเมนูการนำทาง

บุคคลและเพจที่คุณเพิ่มในแวดวงจะแสดงต่อสาธารณะตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ที่จะเห็นบุคคลและเพจที่คุณเพิ่มได้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือเพจที่คุณเพิ่มในแวดวงอาจปรากฏในการแชร์คำแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คุณจะเพิ่มหรือนำบุคคลออกจากแวดวงได้ทุกเมื่อ

ข้อสำคัญ: หากใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Currents หาก Currents ถูกปิดไม่ให้ใช้หรือบัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียนถูกลบ คุณก็จะสร้างแวดวงและเพิ่มบุคคลในแวดวงไม่ได้ อีกทั้งแวดวงใดๆ ที่คุณมีอยู่ก็จะถูกลบด้วย และระบบจะนำคุณออกจากแวดวงของบุคคลอื่นเช่นกัน

หมายเหตุ: Currents จะไม่ซิงค์ข้อมูลโปรไฟล์จากบุคคลในแวดวงของคุณกับรายชื่อติดต่อของ Android อีกต่อไป ระบบได้นำข้อมูลโปรไฟล์ที่ซิงค์กับรายชื่อติดต่อของ Android ก่อนหน้านี้ออกแล้ว หากต้องการดูข้อมูลโปรไฟล์ของบุคคลในแวดวง ให้ไปที่ส่วน "เกี่ยวกับ" ของโปรไฟล์ผู้ใช้ แล้วคุณจะเห็นข้อมูลโปรไฟล์ที่แชร์กับคุณ

เพิ่มหรือนำคนออกจากแวดวง

เมื่อคุณติดตามใคร บุคคลนั้นจะอยู่ในแวดวง "ติดตามอยู่" โดยค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลในแวดวง "ติดตามอยู่" ให้ติดตามบุคคลนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลในแวดวงอื่น ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการย้ายไปยังแวดวงอื่น
 3. คลิกชื่อแวดวงที่บุคคลนั้นอยู่ หรือเครื่องหมายถูกข้างชื่อบุคคล
 4. ใช้เมนูเพื่อเพิ่มบุคคลนั้นลงในแวดวงอื่น
 5. คลิกเสร็จ

เมื่อต้องการนำคนออกจากแวดวง ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่ต้องการนำออก
 3. คลิกชื่อแวดวงที่บุคคลนั้นอยู่
 4. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเลือกแวดวงเพื่อนำบุคคลนั้นออกจากแวดวง
 5. คลิกเสร็จ

เปลี่ยนการตั้งค่าแวดวง

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น ผู้คน
 3. คลิกกำลังติดตาม
 4. ถัดจากแวดวงที่ต้องการแก้ไข ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่าแวดวง
 5. แก้ไขตามต้องการ
 6. คลิกบันทึก

ลบแวดวง

คุณลบแวดวงได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Android 

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น ผู้คน
 3. คลิกกำลังติดตาม
 4. ในส่วน "แวดวงของคุณ" ให้คลิกแวดวงที่ต้องการลบ 
 5. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบแวดวง
 6. คลิกลบหรือตกลง

หมายเหตุ

 • โดยค่าเริ่มต้น "แวดวงของคุณ" จะรวมแวดวงทั้งหมดที่คุณได้สร้างไว้ หากมีแวดวงใดที่คุณไม่ต้องการแชร์ คุณก็นำแวดวงนั้นออกจากกลุ่ม "แวดวงของคุณ" ได้ 
 • ผู้คนในแวดวงที่คุณติดตามจะยังรวมอยู่ในแวดวงขยาย

เกี่ยวกับแวดวงขยาย

เมื่อแชร์ข้อมูลบางอย่าง คุณอาจเห็นตัวเลือกการแชร์กับแวดวงขยาย แวดวงขยายประกอบด้วยคนที่อยู่ในแวดวงของคนในแวดวงของคุณ คนที่อยู่ในแวดวงของผู้ที่อยู่ในแวดวงของคุณจะเห็นโพสต์ที่คุณแชร์กับแวดวงขยายบนโปรไฟล์ของคุณ

เช่น ถ้ารุ่งทิวาอยู่ในแวดวงของคุณ และจาตุรงค์อยู่ในแวดวงของรุ่งทิวา คุณไม่รู้จักจาตุรงค์ และเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณ ถ้ารุ่งทิวาเลือกให้จาตุรงค์ปรากฏในโปรโฟล์ของเธอ พร้อมกับคนอื่นๆ ในแวดวง หากคุณเลือกแชร์โพสต์กับแวดวงขยาย โพสต์นั้นอาจปรากฏในหน้าแรกของรุ่งทิวา และปรากฏต่อจาตุรงค์ในโปรไฟล์ของคุณ

คุณจะดูรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่รวมอยู่ในแวดวงขยายไม่ได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

นอกจากนี้ระบบอาจใช้แวดวงขยายของคุณช่วยสร้างคำแนะนำเกี่ยวกับบุคคลที่ Currents คิดว่าคุณรู้จักอีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร