Använd cirklar i Currents

Obs! Från och med 29 maj 2019 ...

Du kan inte längre skapa eller göra inlägg i cirklar. Du kan dock fortfarande redigera och radera cirklar.

Dessutom har följande ändrats för samlingar:

 • Du kan inte längre skapa eller följa samlingar.

 • Du kan endast skapa ett inlägg i en domänbegränsad samling inifrån samlingen.

 • Google+ rekommenderar inte längre samlingar.

Du kan dock fortfarande redigera, sluta följa och radera samlingar.

Använd cirklar till att styra med vilka du delar inlägg. Lägg till personer i en cirkel och dela sedan en samling eller ett inlägg med cirkeln så att de kan se det.

Det går att lägga till någon i en cirkel även om personen inte följer dig så att personen kan se inlägg i den cirkeln, även om personen kanske inte ser inläggen i sitt startflöde.

När du lägger till någon i en cirkel får personen kanske en avisering om att du har lagt till den. Personen ser allt du delar med den cirkeln, inklusive inlägg som du delar med cirkeln innan du la till personen. Om personen lägger till dig i sina cirklar kan inlägg som du har delat med honom eller henne visas på personens startsida.

Visa personer i dina cirklar genom att välja Personer på navigeringsmenyn.

Personer och sidor som du lägger till i cirklar visas offentligt som standard, men du kan ändra vem som kan se de personer och sidor du lägger till. Beroende på dina inställningar kan information om de personer eller sidor som du har lagt till i cirklar också visas i delade rekommendationer.

Det går att när som helst lägga till någon i eller ta bort någon från en cirkel.

Viktigt! Om du använder ett Google-konto via jobbet eller skolan kan administratören inaktivera din möjlighet att använda Currents. Om Currents inaktiveras för dig eller ditt jobb- eller skolkonto raderas kan du inte skapa cirklar eller lägga till personer i cirklar och alla cirklar du hade raderas. Du tas även bort från andras cirklar.

Obs! Currents synkroniserar inte längre profilinformation från personer i dina cirklar med dina Android-kontakter. All profilinformation som tidigare synkroniserades med dina Android-kontakter har tagits bort. Om du vill hitta profilinformationen för personer i dina cirklar navigerar du till avsnittet Om i en användares profil, så ser du all profilinformation denne har delat med dig.

Lägga till eller ta bort någon från en cirkel

När du följer någon läggs de som standard i cirkeln Följer.

Lägg till någon i cirkeln Följer genom att följa den personen.

Lägg till någon i en annan cirkel:

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Öppna profilen för personen som du vill flytta till en annan cirkel.
 3. Klicka på cirkelns namn där personen finns eller på kryssrutan intill personens namn.
 4. Lägg till den i en annan cirkel med menyn.
 5. Klicka på Klar.

Ta bort någon från en cirkel:

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Öppna profilen för den person du vill ta bort.
 3. Klicka på cirkelns namn där personen befinner sig.
 4. Avmarkera cirkeln i menyn som öppnas för att ta bort den från cirkeln.
 5. Klicka på Klart.

Ändra cirkelinställningar

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Klicka på Meny Meny följt av Personer.
 3. Klicka på Följer.
 4. Klicka på Mer Mer bredvid cirkeln du vill redigera följt av Cirkelinställningar.
 5. Gör ändringarna.
 6. Klicka på Spara.

Radera en cirkel

Du kan ta bort cirklar på datorn och i Android-enheter. 

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Klicka på Meny Meny följt av Personer.
 3. Klicka på Följer.
 4. Under Dina cirklar klickar du på den cirkel du vill radera. 
 5. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av  Ta bort cirkel.
 6. Klicka på Radera eller Ok.

Obs!

 • Som standard omfattar Dina cirklar alla cirklar som du har skapat. Om det finns cirklar du inte vill dela med kan du ta bort dem från gruppen Dina cirklar. 
 • Personer i cirklarna du följer finns fortfarande bland dina utökade cirklar.

Om utökade cirklar

När du delar något kanske du lägger märke till ett alternativ att dela det med dina utökade cirklar. Dina utökade cirklar omfattar personer i dina cirklars cirklar. Inlägg som delas med dina utökade cirklar är synliga på profilen för personer i dina cirklars cirklar.

Anta exempelvis att Nanna finns i en av dina cirklar, och att Jonas finns i en av Nannas cirklar. Du känner inte Jonas och han finns inte i någon av dina cirklar. Om Nanna väljer att ha Jonas synlig i sin profil bland personerna i sina cirklar och du väljer att dela ett inlägg med dina utökade cirklar, så kan inlägget visas på Nannas startsida och vara synligt för Jonas i din profil.

Du kan inte se en fullständig lista över de personer som ingår i dina utökade cirklar – det är en samling personer som ändras ofta.

Dina utökade cirklar kan även användas för att låta Currents skapa förslag på personer som du kanske känner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?