Dela ett inlägg i Currents

Du kan dela inlägg med grupper eller personer. När du delar ett inlägg kan personer som följer dig eller gruppen du skickar det till, se det i flödet. Inlägg som du delar visas även i din profil. Innehållet du delar offentligt i Currents är offentligt sökbart även om din profil på Google är privat. Innehåll som du delar med vissa personer är endast sökbart för personerna som det delas med. Det går inte att göra innehållet du delar ej sökbart.

Andra kan komma i kontakt med dig genom att kommentera, dela vidare eller gilla dina inlägg. 

Dela ett inlägg

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Skriv Skriv längst ned till höger.
 3. Skriv inlägget
  • Om du vill dela ett foto trycker du på Foton Bildsökning.
  • Om du vill dela en länk trycker du på Infoga länk Länka.
  • Om du vill skapa en enkät trycker du på Enkäter Enkäter.
 4. Välj vilka du delar inlägget med genom att trycka på den blå texten intill ditt namn. Det går att dela med en person eller en grupp.
 5. Tryck på Lägg upp högst upp till höger. 

Obs!

 • Om du inte har en internetanslutning publiceras inte det du delar förrän du har en anslutning igen. När du har en anslutning delas inlägget automatiskt för dig.
 • Om du ändrar dig innan du återansluter till internet kan du avbryta inlägget genom att navigera till enhetens aviseringar, trycka på logotypen för Currents och trycka på Ta bort Ta bort bredvid inlägget du vill avbryta.

Lägga till en animerad GIF-bild i ett inlägg

I Android-mobiler och -surfplattor med Gboard installerat kan du lägga till animerade GIF-bilder i kommentarer och inlägg. 

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Skriv Skriv längst ned till höger.
 3. Tryck på Emoji Emoji längst ned till vänster på tangentbordet.
 4. Tryck på GIF längst ned.
 5. Så här söker du efter GIF-bilder:
  • Skriv i fältet Sök GIF och tryck sedan på Sök Sök.
  • Du kan även trycka på en GIF-kategori under GIF-fältet. 
 6. Tryck på den GIF du vill inkludera i inlägget. Den visas i inläggsfältet. 
 7. Tryck på Lägg upp högst upp till höger.

Dela ett inlägg offentligt

När du gör ett offentligt inlägg visas det du delar (inklusive foton) för vem som helst, i eller utanför Googles tjänster. Några exempel:

 • Vem som helst kan se dina offentliga inlägg i din profil.
 • Dina offentligt delade inlägg eller foton kan visas i Googles sökresultat och i andra Google-tjänster. Om du exempelvis offentligt delar ett foto som har en kopplad plats och som finns i ett album där alternativet Visa plats är markerat, så kan det synas i andra produkter och tjänster från Google. Lär dig hantera dina foton i albumarkivet. 

Dela ett inlägg på ett jobb- eller skolkonto

Om den person som ansvarar för ditt jobb- eller skolkonto (domänadministratören) har aktiverat Currents för din organisation, så kan du dela med personer i organisationen. Läs mer om delningsbegränsningar för G Suite-användare.

Dela vidare ett inlägg

Dela vidare något som någon annan skrev:

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Leta upp det inlägg du vill dela vidare och tryck på Dela Dela. Om det inte visas kan inlägget inte delas om.
 3. Tryck på Dela med Currents.
 4. Välj med vilka du vill dela inlägget.
 5. Tryck på Lägg upp.

Obs! Du kan inte dela privat delade inlägg offentligt.

Dela ett Currents-inlägg externt

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Leta upp det inlägg du vill dela och tryck på Dela Dela. Om det inte visas kan inlägget inte delas om.
 3. Tryck på Dela via... och välj den webbplats du vill dela inlägget till.

Redigera ett inlägg du har delat

Du kan göra ändringar i ett inlägg när du har delat det i Currents.

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Öppna inlägget som du vill redigera.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Redigera inlägg.
 4. Gör ändringarna.
 5. Tryck på Spara eller Skicka Skicka.

Det går även att ta bort inlägget.

Dela information om geografisk plats för foton

Om du tillåter att information om geografisk plats inkluderas av Currents när du delar ett foto kan andra ser var dina foton är tagna när de öppnar eller hämtar dem. Om du vill aktivera detta:

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Meny Meny följt avInställningar.
 3. Välj kontot vars inställningar du vill ändra.
 4. Tryck på Foton och videor som delas i Currents.
 5. Aktivera Plats. 

Förhindra att andra kommenterar eller delar inlägget vidare

Om du inte vill att andra ska kunna kommentera eller dela vidare ett inlägg du gör:

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Öppna inlägget. Det går även att ändra den här inställningen när du skriver inlägget.
 3. Tryck på Mer Mer.
 4. Tryck på Inaktivera kommentarer eller Inaktivera vidaredelningar.

Obs! Du kan även ändra vem som kan kommentera dina offentliga inlägg med hjälp av menyn Inställningar.

Ta bort en kommentar

Du kan radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg.

 1. Öppna Currents-appen "" på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Öppna inlägget. 
 3. Tryck på Mer i kommentaren Mer följt av Ta bort kommentar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?