Dela ett inlägg i Currents

Du kan dela inlägg med grupper eller personer. När du delar ett inlägg kan personer som följer dig eller gruppen du skickar det till, se det i flödet. Inlägg som du delar visas även i din profil. Innehållet du delar offentligt i Currents är offentligt sökbart även om din profil på Google är privat. Innehåll som du delar med vissa personer är endast sökbart för personerna som det delas med. Det går inte att göra innehållet du delar ej sökbart.

Andra kan komma i kontakt med dig genom att kommentera, dela vidare eller gilla dina inlägg. 

Dela ett inlägg

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Klicka på Skriv Skriv längst ned till höger.
 3. Skriv inlägget.
 4. Om du vill dela ett foto klickar du på Foton Bildsökning.
 5. Om du vill dela en länk klickar du på Infoga länk .
 6. Om du vill skapa en enkät klickar du på Enkäter Enkäter.
 7. Om du vill dela en fil från Google Drive klickar du på Lägg till dokument Google Drive.
 8. Välj vilka du delar inlägget med genom att klicka på den blå texten intill ditt namn. Det går att dela med en person eller en grupp. 
 9. Klicka på Lägg upp.

Dela ett inlägg offentligt

När du gör ett offentligt inlägg visas det du delar (inklusive foton) för vem som helst, i eller utanför Googles tjänster. Några exempel:
 • Vem som helst kan se dina offentliga inlägg i din profil.
 • Dina offentligt delade inlägg eller foton kan visas i Googles sökresultat och i andra Google-tjänster. Om du exempelvis offentligt delar ett foto som har en kopplad plats och som finns i ett album där alternativet Visa plats är markerat, så kan det synas i andra produkter och tjänster från Google. Lär dig hantera dina foton i albumarkivet. 

Dela ett inlägg på ett jobb- eller skolkonto

Om den person som ansvarar för ditt jobb- eller skolkonto (domänadministratören) har aktiverat Currents för din organisation, så kan du dela med personer i organisationen. Läs mer om delningsbegränsningar för G Suite-användare.

Obs! Om du inte har en internetanslutning publiceras inte det du delar förrän du har en anslutning igen. När du har en anslutning delas inlägget automatiskt för dig.

Dela vidare ett inlägg

Dela vidare något som någon annan skrev:

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Klicka på Dela Dela på inlägget du vill dela vidare. Om detta inte visas kan inte inlägget delas vidare.
 3. Välj med vilka du vill dela inlägget.
 4. Klicka på Lägg upp.

Obs! Du kan inte dela privat delade inlägg offentligt.

Redigera ett inlägg du har delat

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Öppna inlägget som du vill redigera.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Redigera inlägg.
 4. Gör ändringarna och klicka sedan på Klar.

Dela information om geografisk plats för foton

Om du tillåter att information om geografisk plats inkluderas av Currents när du delar ett foto kan andra ser var dina foton är tagna när de öppnar eller hämtar dem. Om du vill aktivera detta:

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Till vänster klickar du på Inställningar.
 3. Aktivera Visa geografisk plats som standard i album som nyss delats på Currents.

Förhindra att andra kommenterar eller delar inlägget vidare

Om du inte vill att andra ska kunna kommentera eller dela vidare ett inlägg du gör:

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Öppna inlägget. Det går även att ändra den här inställningen när du skriver inlägget.
 3. Klicka på Mer Mer.
 4. Klicka på Inaktivera kommentarer eller Inaktivera omdelningar.

Obs! Du kan även ändra vem som kan kommentera dina offentliga inlägg med hjälp av menyn Inställningar.

Ta bort en kommentar

Du kan radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg.

 1. Öppna Currents på din dator. 
 2. Öppna inlägget. 
 3. Klicka på Mer i kommentaren Mer följt av Ta bort kommentar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?