แก้ไขคอลเล็กชัน

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

 

จัดระเบียบโพสต์และแชร์โพสต์กับผู้อื่นโดยใช้คอลเล็กชัน

แชร์โพสต์ในคอลเล็กชัน

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลือกคอลเล็กชัน
 3. แตะเขียน เขียน ที่ด้านขวาล่าง
 4. สร้างโพสต์
 5. แตะโพสต์

ตรึงโพสต์ในคอลเล็กชัน

คุณตรึงโพสต์ในคอลเล็กชันเพื่อให้โพสต์นั้นแสดงที่ด้านบนสุดของหน้าคอลเล็กชันได้
 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะโพสต์ที่ต้องการตรึง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตรึงไว้ในคอลเล็กชัน

แก้ไขคอลเล็กชัน

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขคอลเล็กชัน
 5. แก้ไขตามต้องการ จากนั้นแตะบันทึกที่ด้านขวาบน

ลบคอลเล็กชัน

คุณลบคอลเล็กชันได้ตลอดเวลา แต่ยกเลิกการลบไม่ได้ เมื่อลบคอลเล็กชัน ระบบจะลบโพสต์ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นในคอลเล็กชันนั้นไปด้วย แต่โพสต์ที่แชร์ต่อในคอลเล็กชันจะยังคงอยู่หลังจากลบคอลเล็กชันแล้ว

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบคอลเล็กชัน
 5. เลือกช่องแล้วแตะลบ

ดูผู้ที่ติดตามคอลเล็กชันของคุณ

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ผู้ติดตามคอลเล็กชัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร