บล็อกผู้อื่นหรือปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ใน Currents

คุณเลือกได้ว่าใครบ้างที่จะติดต่อกับคุณใน Currents และจะเห็นโพสต์ของคุณได้

บล็อกผู้ใช้คนอื่น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกบัญชีคนอื่นใน Currents มีดังนี้

 • เมื่อบล็อกผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่เห็นสิ่งที่คุณโพสต์หรือความคิดเห็นของคุณในโพสต์ของคนอื่น
 • ผู้ใช้จะพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็นใน Currents หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใดก็ตามที่คุณโพสต์ใน Currents ไม่ได้
 • ระบบจะลบคุณและผู้ใช้ออกจากแวดวงของกันและกัน
 • หากคนที่คุณบล็อกเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลชุมชนที่คุณเป็นสมาชิก บุคคลนั้นจะยังคงเห็นและกลั่นกรองความคิดเห็นและโพสต์ของคุณได้
 • เมื่อบล็อกผู้ใช้ใน Currents ระบบจะบล็อกผู้ใช้ในบางบริการของ Google อีกด้วย เช่น Google Hangouts โดยการบล็อกใน Currents ที่มีผลใน Hangouts ก็อาจมีผลใน Google Voice ด้วยเช่นกัน
 • คุณจะดูบุคคลที่คุณบล็อกและเลิกบล็อกบุคคลดังกล่าวโดยใช้บันทึกกิจกรรมได้

การบล็อกจะได้ผลถ้าคนที่คุณบล็อกลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตนเองเท่านั้น บุคคลดังกล่าวอาจเห็นโพสต์สาธารณะหากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการบล็อก
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อกหรือบล็อกโปรไฟล์

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเห็นโพสต์ของใครในสตรีมหน้าแรกแต่ไม่ต้องการบล็อกคนนั้น ให้เลิกติดตามบุคคลดังกล่าว 

ปิดรับการแจ้งเตือนจากโพสต์

หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ คุณก็ปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์นั้นได้

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. เปิดโพสต์ที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดรับการแจ้งเตือนหรือปิดรับการแจ้งเตือนจากโพสต์นี้

ปิดรับการแจ้งเตือนจากบุคคล

หากไม่ต้องการเห็นโพสต์หรือการแจ้งเตือนจากใคร คุณก็ปิดการแจ้งเตือนจากบุคคลนั้นได้

 1. เปิดแอป Currents "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการปิดรับการแจ้งเตือน
 3. แตะเมนู เพิ่มเติม
 4. แตะปิดรับการแจ้งเตือน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร