บล็อกผู้อื่นหรือปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ใน Currents

คุณเลือกได้ว่าใครบ้างที่จะติดต่อกับคุณใน Currents และจะเห็นโพสต์ของคุณได้

บล็อกผู้ใช้คนอื่น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกบัญชีคนอื่นใน Currents มีดังนี้

 • เมื่อบล็อกผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่เห็นสิ่งที่คุณโพสต์หรือความคิดเห็นของคุณในโพสต์ของคนอื่น
 • ผู้ใช้จะพูดถึงคุณในโพสต์หรือความคิดเห็นใน Currents หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใดก็ตามที่คุณโพสต์ใน Currents ไม่ได้
 • ระบบจะลบคุณและผู้ใช้ออกจากแวดวงของกันและกัน
 • หากคนที่คุณบล็อกเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลชุมชนที่คุณเป็นสมาชิก บุคคลนั้นจะยังคงเห็นและกลั่นกรองความคิดเห็นและโพสต์ของคุณได้
 • เมื่อบล็อกผู้ใช้ใน Currents ระบบจะบล็อกผู้ใช้ในบางบริการของ Google อีกด้วย เช่น Google Hangouts โดยการบล็อกใน Currents ที่มีผลใน Hangouts ก็อาจมีผลใน Google Voice ด้วยเช่นกัน
 • คุณจะดูบุคคลที่คุณบล็อกและเลิกบล็อกบุคคลดังกล่าวโดยใช้บันทึกกิจกรรมได้

การบล็อกจะได้ผลถ้าคนที่คุณบล็อกลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตนเองเท่านั้น บุคคลดังกล่าวอาจเห็นโพสต์สาธารณะหากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการบล็อก
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อกหรือบล็อกโปรไฟล์

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเห็นโพสต์ของใครในสตรีมหน้าแรกแต่ไม่ต้องการบล็อกคนนั้น ให้เลิกติดตามบุคคลดังกล่าว 

ปิดรับการแจ้งเตือนจากโพสต์

หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ คุณก็ปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์นั้นได้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโพสต์ที่ต้องการปิดการแจ้งเตือน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดรับการแจ้งเตือนหรือปิดรับการแจ้งเตือนจากโพสต์

ปิดรับการแจ้งเตือนจากบุคคล

หากไม่ต้องการเห็นโพสต์หรือการแจ้งเตือนจากใคร คุณก็ปิดการแจ้งเตือนจากบุคคลนั้นได้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการปิดรับการแจ้งเตือน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดรับการแจ้งเตือนหรือปิดรับการแจ้งเตือนจากโปรไฟล์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร