ค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้คนใน Currents

คุณค้นหาและติดตามผู้คนบน Currents ได้โดยใช้การเชื่อมต่อของคุณเอง โดยการแนะนำอาจมาจากข้อมูลต่อไปนี้

 • ผู้ที่คุณติดต่อด้วยในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Gmail
 • การโต้ตอบระหว่างคุณกับผู้อื่นในผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • บัญชีที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งคุณลิงก์ไว้กับบัญชี Google ของคุณ
 • เพื่อนในเว็บไซต์ภายนอกเมื่อเพื่อนเหล่านั้นเชื่อมโยงบัญชีกับโปรไฟล์ Currents ของตน

ค้นหา ดู หรือติดตามผู้อื่น

คุณจะดูโพสต์ของผู้อื่นในสตรีมหน้าแรกของคุณได้โดยการติดตามบุคคลนั้นๆ

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกผู้คน บุคคล จากนั้น ค้นหาผู้คน
 3. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการติดตาม คุณค้นหาจากชื่อ หรือคลิกรูปภาพข้างความคิดเห็นหรือโพสต์ของพวกเขาได้เช่นกัน
 4. คลิกติดตาม

เลิกติดตามผู้อื่น

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการเลิกติดตาม คุณค้นหาจากชื่อ หรือคลิกรูปภาพข้างความคิดเห็นหรือโพสต์ของคนนั้นได้
 3. คลิกกำลังติดตาม (หรือชื่อแวดวงที่บุคคลนั้นอยู่)
 4. ยกเลิกการเลือกช่อง "ติดตาม"
 5. คลิกเสร็จ

แสดงความคิดเห็นในโพสต์

คุณแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของตัวเองหรือโพสต์ที่คนอื่นแชร์ได้ โดยอาจป้อนข้อความ แทรกรูปภาพ หรือวางลิงก์ในความคิดเห็นนั้น ระบบจะแสดงลิงก์พร้อมหน้าตัวอย่าง

เพิ่มความคิดเห็นในโพสต์

 1. เปิด Currents
 2. คลิกโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 4. เพิ่มความคิดเห็นของคุณดังนี้
  • หากต้องการแทรกรูปภาพ ให้คลิกเพิ่มรูปภาพ ถ่ายภาพ
  • หากต้องการแทรกลิงก์ ให้คลิกเพิ่มลิงก์ ลิงก์ พรีวิวของลิงก์ (หากมี) ก็จะปรากฏขึ้นด้วย
  • หากต้องการแทรกลิงก์ที่มีภาพตัวอย่าง ให้คลิกภาพขนาดย่อที่ต้องการแสดงพร้อมกับลิงก์
 5. คลิกโพสต์

ชอบโพสต์

คุณชอบโพสต์ได้โดยคลิกชอบ ชอบ ถัดจากช่องเพิ่มความคิดเห็น

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร