ค้นหาและเข้าร่วมชุมชน

คุณจะติดต่อกับผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกับคุณได้โดยการเข้าร่วมชุมชนเปิดหรือปิดใน Currents ติดตามข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยรับการแจ้งเตือนและดูโพสต์ในสตรีมของคุณ

หากใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Currents ซึ่งหากปิด Currents ระบบจะนำคุณออกจากชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่

 

วิธีการทำงานของชุมชนเปิดและชุมชนปิด

เมื่อคุณเข้าร่วมชุมชนใน Currents คุณจะดูโพสต์จากชุมชนนั้นในสตรีมหน้าแรกและแชร์โพสต์ไปยังชุมชนนั้นได้ โดยคุณจะเลือกเข้าร่วมชุมชนเปิดหรือปิดก็ได้

วิธีการทำงานของชุมชนสาธารณะ

 • คุณจะดูโพสต์จากหน้าของชุมชนสาธารณะได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น
 • ถ้าคุณเข้าร่วมชุมชนสาธารณะ ทุกคนจะเห็นโพสต์ของคุณในชุมชนนั้น รวมทั้งรายชื่อสมาชิกของชุมชนนั้นได้
 • เฉพาะสมาชิกของชุมชนเท่านั้นที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของชุมชนได้
 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะชอบโพสต์หรือความคิดเห็นของชุมชนได้
 • สำคัญ: หากชุมชนเปิดถูกลบ คุณจะยังคงเห็นโพสต์ในชุมชนนั้นในโปรไฟล์ของคุณ

วิธีการทำงานของชุมชนปิด

 • หากคุณเข้าร่วมชุมชนปิด จะมีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นโพสต์ของคุณในชุมชนนั้น
 • สมาชิกและคนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมชุมชนปิด รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงลิงก์เชิญที่ใช้งานได้ จะดูสมาชิกปัจจุบันของชุมชนได้
 • สำคัญ: หากชุมชนปิดถูกลบหรือคุณถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิก คุณจะเข้าถึงเนื้อหารวมถึงสิ่งที่คุณโพสต์ในชุมชนนั้นไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณจะยังคงลบเนื้อหาที่คุณเพิ่มลงในชุมชนได้โดยใช้บันทึกกิจกรรม

เข้าร่วมชุมชน

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. วิธีค้นหาชุมชนเพื่อเข้าร่วมมี 2 วิธี ดังนี้
  • ค้นหาในหัวข้อที่คุณสนใจ
  • ในเมนูการนำทาง ให้คลิกชุมชน จากนั้นคลิกสำรวจเพิ่มเติม แล้วเลื่อนดูชุมชนที่แนะนำ
 3. หากต้องการดูชุมชนก่อนเข้าร่วม ให้แตะชุมชนนั้น
 4. เมื่อพบชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมแล้ว ให้แตะเข้าร่วม หากคุณต้องขออนุญาตเข้าร่วมชุมชน ระบบจะแสดงข้อความว่าขอเข้าร่วมแทน

เลือกปริมาณเนื้อหาที่ต้องการดูจากชุมชน

คุณกำหนดปริมาณเนื้อหาจากชุมชนที่จะแสดงในสตรีมหน้าแรกได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. จากด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่ต้องการดูเนื้อหามากขึ้นหรือน้อยลง
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ถัดจากจัดการจำนวนโพสต์ในสตรีมหน้าแรก ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. เลือกจำนวนที่ต้องการเห็นจากชุมชนนั้น
 8. คลิกปิด

รับอัปเดตเมื่อมีโพสต์ใหม่

คุณเลือกรับการแจ้งเตือนจากชุมชนที่เข้าร่วมได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. จากด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ถัดจากการแจ้งเตือนชุมชน ให้คลิกช่องแบบเลื่อนลงและเลือกเปิดหรือปิด
 7. คลิกปิด

เลือกการเรียงลำดับโพสต์ที่คุณจะเห็นจากชุมชน

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. จากด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่ต้องการเลือกลำดับโพสต์
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ถัดจากจัดเรียงตามโพสต์อันดับสูงสุดหรือล่าสุด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. เลือกระหว่างโพสต์อันดับสูงสุดและล่าสุด
 8. คลิกปิด

ออกจากชุมชน

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากชุมชนมีดังนี้

 • คุณจะไม่เห็นอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจากชุมชนนั้นในสตรีมหน้าแรก
 • คุณจะแชร์โพสต์กับชุมชนนั้นไม่ได้
 • คุณอาจดูหน้าของชุมชนนั้นไม่ได้

วิธีออกจากชุมชน

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. จากด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่ต้องการออก
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกออกจากชุมชน
 6. คลิกออก

หมายเหตุ: คุณจะออกจากชุมชนไม่ได้หากคุณอยู่ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น หากต้องการออกจากชุมชน คุณต้องออกจากกลุ่มด้วย

ดูชุมชนของคนอื่น

คุณจะดูชุมชนของคนอื่นในโปรไฟล์ของคนนั้นได้โดยทำดังนี้ หากบุคคลนั้นเลือกแชร์ชุมชน

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่ต้องการ
 3. ที่ด้านบนขวาเหนือชุมชนของบุคคลนั้น ให้คลิกดูทั้งหมด

เกิดอะไรขึ้นกับโพสต์ในชุมชนที่ถูกลบ

 • หากชุมชนเปิดภายนอกองค์กรถูกลบ ทุกคนที่มีบัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียนจะยังคงดูโพสต์เหล่านั้นได้อยู่
 • หากชุมชนปิดภายนอกองค์กรถูกลบ ผู้ใช้จะดูโพสต์เหล่านั้นได้ในบันทึกกิจกรรม
 • โพสต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้นอกองค์กรของคุณจะยังคงอยู่เช่นเดิม และทุกคนที่มีบัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียนจะเห็นโพสต์ดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร