Hitta och följ grupper

Du kan ta kontakt med personer som delar dina intressen genom att gå med i en offentlig eller privat grupp på Currents. Håll dig uppdaterad om vad som händer i dina grupper genom att visa gruppens inlägg i ditt flöde och få meddelanden.

Om du använder ett Google-konto via jobbet eller skolan kan administratören inaktivera din möjlighet att använda Currents. Om Currents inaktiveras för dig tas du bort från grupper du är medlem i.

 

How public and private Communities work

When you join a Community in Currents, you can see posts from that Community in your home stream and share posts to that Community. You can join public or private Communities.

How public Communities work

 • You can see posts on public Community pages even if you aren't a member of the Community.
 • If you join a public Community, anyone can see posts you make and a list of members in that Community.
 • Only members of the Community can pos or comment on a Community post.
 • Non-members can like a Community post or comment.
 • Important: If a public Community is deleted, you can still see your posts in that community on your profile.

How private Communities work

 • If you join a private Community, only members can see your posts in that Community.
 • Members and people who have been invited to join a private Community, including people with access to an active invite link, can see who is currently in the Community.
 • Important: If a private Community is deleted or your membership is revoked, you may no longer be able to access content in that Community, including what you posted. You can still delete community content you added using  Activity Log.

Join a Community

 1. On a computer, open Currents.
 2. You can find a Community to join two ways:
  • Search on a topic of interest to you
  • In the Navigation menu, click Communities, then click Discover more and scroll through recommended Communities
 3. To view a Community before you join it, click the Community.
 4. Once you find a Community you want to join, in the upper-left corner click Join. If you need permission to join a Community, it will say Ask to join instead.

Choose how much to see from a Community

You can choose how much content from a Community shows up in your home stream:

 1. On a computer, open Currents.
 2. In the top left, click Menu Meny följt av Communities.
 3. Click the Community you want to see more or less from.
 4. At the top of the left panel, click More options Mer.
 5. Click Preferences.
 6. Next to Manage amount of posts in home stream, click the Down arrow Nedåtpil.
 7. Choose the amount you want to see from that Community.
 8. Click Close.

Get updates when there are new posts

You can choose whether to get notifications from Communities that you join:

 1. On a computer, open Currents.
 2. In the top left, click Menu Meny följt av Communities.
 3. Click the Community you want to change notification settings for.
 4. At the top of the left panel, click More options Mer.
 5. Click Preferences.
 6. Next to Community notifications click the dropdown box and choose On or Off.
 7. Click Close.

Choose the order of posts you see from a Community

 1. On a computer, open Currents.
 2. In the top left, click Menu Meny följt av Communities.
 3. Click the Community that you want to choose the order of posts for.
 4. At the top of the left panel, click More options Mer.
 5. Click Preferences.
 6. Next to Sort by top posts or most recent, click the Down arrow Nedåtpil.
 7. Choose between Top posts and Most recent.
 8. Click Close.  

Leave a Community

When you leave a Community:

 • You won't see regular updates from that Community in your home stream.
 • You won't be able to share posts to that Community.
 • You may not be able to see the Community's page.

To leave a Community:

 1. On a computer, open Currents.
 2. In the top left, click Menu Meny följt av Communities.
 3. Click the Community you want to leave.
 4. At the top of the left panel, click More options Mer.
 5. Click Leave community.
 6. Click Leave.

Note: You won't be able to leave a community if you belong to a group that is a member of that community. To leave the community, you also need to leave the group. 

See someone else’s Communities

You can see another person's Communities on their profile if they’ve chosen to share their Communities:

 1. On a computer, open Currents.
 2. Open the person’s profile.
 3. On the top right above the person’s Communities, click View all.

Detta händer med inlägg i raderade grupper

 • Om en offentlig grupp utanför din organisation raderas är dessa inlägg tillgängliga för alla som har ett Google-konto via jobbet eller skolan.
 • Om en privat grupp utanför din organisation raderas är dessa inlägg tillgängliga för användarna i deras aktivitetsloggar.
 • Dina inlägg gjorda utanför din organisation kommer att finnas kvar och vara synliga för alla som har ett Google-konto via jobbet eller skolan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?