ค้นหาและติดตามคอลเล็กชันต่างๆ

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

 

ดูข้อมูลที่ต้องการเห็นด้วยการติดตามคอลเล็กชันที่สนใจ

การทำงานของการติดตามคอลเล็กชัน

เมื่อคุณติดตามคอลเล็กชันของผู้อื่นใน Currents โพสต์ที่พวกเขาส่งไปยังคอลเล็กชันนั้นอาจแสดงในสตรีมของคุณ

คุณติดตามคอลเล็กชันได้โดยไม่ต้องติดตามผู้ที่สร้างคอลเล็กชันนั้น

ค้นหาคอลเล็กชันที่คุณสนใจ

 1. เปิดแอป Google+ Google+
 2. แตะสำรวจที่ด้านล่าง
 3. ค้นหาคอลเล็กชันประเภทที่ต้องการที่ด้านบน
 4. แตะภาพขนาดย่อที่มีชื่อคอลเล็กชันเพื่อดูคอลเล็กชันนั้น
 5. แตะติดตามในคอลเล็กชันที่ต้องการติดตาม การติดตามจะช่วยให้คุณเห็นโพสต์จากคอลเล็กชันนั้นในสตรีมหน้าแรก

ดูคอลเล็กชันของผู้อื่น

ดูคอลเล็กชันที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของหรือติดตามอยู่ได้โดยไปที่โปรไฟล์ของคนนั้น

คอลเล็กชันบางส่วนของพวกเขาจะแสดงขึ้นที่ด้านบนสุดของโปรไฟล์ หากต้องการดูคอลเล็กชันอื่นๆ ของพวกเขา ให้แตะดูทั้งหมด

เลิกติดตามคอลเล็กชัน

 1. เปิดแอป Google+ Google+
 2. แตะโปรไฟล์ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
 3. แตะดูทั้งหมด จากนั้น แตะคอลเล็กชันที่ต้องการเลิกติดตาม 
 4. แตะกำลังติดตาม คุณจะไม่เห็นโพสต์จากคอลเล็กชันนั้นในสตรีมหน้าแรกอีก

รับอัปเดตเกี่ยวกับโพสต์ใหม่จากคอลเล็กชัน

คุณเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับคอลเล็กชันที่ติดตามได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google+ Google+
 2. แตะโปรไฟล์ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชันที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 4. แตะการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนปิดอยู่ จากนั้น เปิด เมื่อไม่เห็นขีดฆ่าผ่าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโพสต์ในคอลเล็กชันนั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร