Uw Currents-profiel bekijken en bewerken

Uw Currents-profiel bevat posts die u op Currents heeft gemaakt, collecties die u heeft gemaakt of gevolgd en communities waaraan u deelneemt. U kunt ook een profielfoto en een korte beschrijving toevoegen. Deze zijn openbaar. Als u geen profielfoto toevoegt, wordt er een gemaakt met uw initialen.

U kunt bepaalde informatie aanpassen via Over mij. Als u uw naam, korte beschrijving of profielfoto wijzigt in Currents, wordt deze wijziging ook doorgevoerd in de informatie in het gedeelte 'Over mij'.

Uw Currents-profiel bekijken

  1. Open Currents op uw computer.
  2. Klik links op Profiel Profiel.

Uw Currents-profiel bewerken

U kunt het volgende bewerken in uw Currents-profiel:

  • Wijzigen welke communities worden weergegeven in uw Currents-profiel
  • Uw posts bekijken

Ga als volgt te werk om uw Currents-profiel te bewerken:

  1. Open Currents op uw computer.
  2. Klik links op Profiel Profiel.
  3. Klik op Profiel bewerken.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Optioneel: Als u de gegevens in het gedeelte 'Over mij' van uw Google-account wilt openen in een browser, klikt u op Over. Wijzigingen die u hier aanbrengt, kunnen worden gezien in elk Google-product waarin uw gegevens in het gedeelte 'Over mij' worden weergegeven.

Opmerkingen: 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?