Använd mindre data i Currents

När du har en långsam anslutning bidrar Currents till att ladda ditt flöde snabbare och spara din data genom att göra sådant som att automatiskt visa bilder i lägre kvalitet och inte automatiskt spela upp GIF-filer.

Om du vill att Currents ska spara bandbredd hela tiden kan du aktivera inställningen Begränsa dataanvändning. Om den här inställningen är på visar Android-appen för Currents alltid bilder med lägre kvalitet och spelar aldrig upp GIF-filer automatiskt.

Använd mindre data i Currents-appen för Android

Så här använder du mindre data:

  1. Öppna Currents-appen för Android "".
  2. Tryck på Meny Meny följt av Inställningar.
  3. Tryck på reglaget bredvid Begränsa dataanvändning.

Visa en bildversion i hög kvalitet eller spela upp en GIF-fil

Om du vill se en bildversion i hög kvalitet eller spela upp en GIF-fil trycker du på bilden eller GIF-filen. Det kan ta en stund att läsa in den.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?