Begära borttagning av en bild på en minderårig i Currents

Du kan begära borttagning av en bild på en minderårig (en person som är yngre än 18 år) i Currents om du själv är den minderåriga på bilden eller om du är hans eller hennes förälder eller vårdnadshavare.

Vi tar i regel bort en bild på en minderårig när vi har fått en giltig begäran. Vi förbehåller oss dock rätten att avvisa en begäran. Exempelvis kan vi kanske inte ta bort bilder som har nyhetsvärde eller är dokumentära, är av starkt intresse för offentligheten eller inkluderar en minderårig som inte syns tydligt eller kan identifieras.

Tänk på att en begäran om borttagning måste innehålla en specifik webbadress och, om bilden överförs igen, måste du skicka en separat begäran.

Om någon har kopierat en bild som du har skapat eller innehåll som du äger kan du göra en anmälan om intrång i upphovsrätten.

Kontakta polisen om du eller någon du känner är utsatt för omedelbar fara.

Fortsätt
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?