จัดการรูปภาพใน Currents

ดูหรือลบป้ายชื่อที่ลิงก์กับคุณ

ถ้าต้องการดูหรือลบป้ายชื่อในภาพที่แท็กคุณ ให้ไปยังที่เก็บอัลบั้ม ค้นหาภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรายละเอียดข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังดูคนอื่นๆ ที่แท็กอยู่ในรูปภาพในที่เก็บอัลบั้มได้ด้วย

แสดงสถานที่ที่ถ่ายรูป

ดูวิธีซ่อนข้อมูลสถานที่ที่ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ Google Photos ใหม่ บทความนี้มีไว้สำหรับรูปภาพที่โพสต์ใน Currents

คุณจะแสดงให้คนอื่นๆ ที่เห็นรูปภาพทราบว่าคุณถ่ายรูปที่ไหนได้โดยเลือกให้แสดงข้อมูลตำแหน่ง และจะเพิ่มตำแหน่งในรูปภาพด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติได้โดยเปิดบริการตำแหน่ง

หากต้องการดูรูปภาพทั้งหมดที่โพสต์ใน Currents (และบริการอื่นๆ ของ Google) ให้ไปยังที่เก็บอัลบั้ม

ขั้นที่ 1: เปิดบริการตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิดการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะความเป็นส่วนตัว จากนั้น บริการตำแหน่ง จากนั้น เปลี่ยนเป็นเปิด

ขั้นที่ 2: แสดงตำแหน่งสำหรับรูปภาพใหม่ที่อัปโหลด

เมื่อคุณเปิดบริการตำแหน่งแล้ว คุณจะเลือกแสดงข้อมูลตำแหน่งสำหรับรูปภาพและวิดีโอที่คุณอัปโหลดไปยัง Currents ในอนาคตได้โดยอัตโนมัติ 

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. แตะรูปภาพหรือรูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใน Currents 
 4. เปิด "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยค่าเริ่มต้นในอัลบั้ม Currents ที่เพิ่งแชร์" 

ดาวน์โหลดรูปภาพโดยใช้ Currents

บันทึกรูปภาพและดาวน์โหลดอัลบั้มโดยใช้ Currents คนที่คุณแชร์รูปภาพด้วยจะดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Currents ได้ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า 

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปภาพที่ต้องการดาวน์โหลด 
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ดาวน์โหลดรูปภาพ

หากไม่เห็นตัวเลือกดาวน์โหลด อาจเป็นเพราะบุคคลที่แชร์รูปภาพเปลี่ยนการตั้งค่า Currents เพื่อไม่ให้ผู้ดูดาวน์โหลดรูปภาพของตน 

จำกัดไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Currents

 1. เปิดแอป Currents "" ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. แตะรูปภาพ 
 4. ปิด "อนุญาตให้ผู้ดูดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใน Currents" 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร