การแจ้งเตือน

Currents is no longer available as of July 5, 2023. This content will be removed by December 31, 2023. Learn more.

จัดการรูปภาพใน Currents

ดูหรือลบป้ายชื่อที่ลิงก์กับคุณ

ถ้าต้องการดูหรือลบป้ายชื่อในภาพที่แท็กคุณ ให้ไปยังที่เก็บอัลบั้ม ค้นหาภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรายละเอียดข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังดูคนอื่นๆ ที่แท็กอยู่ในรูปภาพในที่เก็บอัลบั้มได้ด้วย

แสดงสถานที่ที่ถ่ายรูป

ดูวิธีซ่อนข้อมูลสถานที่ที่ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ Google Photos ใหม่ บทความนี้มีไว้สำหรับรูปภาพที่โพสต์ใน Currents

คุณจะแสดงให้คนอื่นๆ ที่เห็นรูปภาพทราบว่าคุณถ่ายรูปที่ไหนได้โดยเลือกให้แสดงข้อมูลตำแหน่ง และจะเพิ่มตำแหน่งในรูปภาพด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติได้โดยเปิดบริการตำแหน่ง

หากต้องการดูรูปภาพทั้งหมดที่โพสต์ใน Currents (และบริการอื่นๆ ของ Google) ให้ไปยังที่เก็บอัลบั้ม

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. ไปที่ส่วน "รูปภาพ" หรือ "รูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใน Currents" แล้วเปิด "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยค่าเริ่มต้นในอัลบั้ม Currents ที่เพิ่งแชร์"

ดาวน์โหลดรูปภาพโดยใช้ Currents

บันทึกรูปภาพและดาวน์โหลดอัลบั้มโดยใช้ Currents คนที่คุณแชร์รูปภาพด้วยจะดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Currents ได้ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกรูปภาพที่ต้องการดาวน์โหลด 
 3. คลิกดาวน์โหลด ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

ดาวน์โหลดอัลบั้มรูปภาพ 1 อัลบั้ม

 1. เปิดที่เก็บอัลบั้มในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรืออัลบั้มที่ต้องการดาวน์โหลด
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ดาวน์โหลดอัลบั้มหรือดาวน์โหลดรูปภาพที่ด้านขวาบน

จำกัดไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดรูปภาพของคุณผ่าน Currents

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. ปิด "อนุญาตให้ผู้ดูดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใน Currents"

ปัญหาที่ทราบ

 • รูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้เก่าหรือผู้ใช้ที่ถูกระงับจะไม่แสดงในสตรีมหน้าแรก
 • เมื่อคลิกรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้เก่าหรือผู้ใช้ที่ถูกระงับ หน้าข้อผิดพลาด 404 จะปรากฏขึ้น
 • สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อคลิกดูรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้เก่าหรือผู้ใช้ที่ถูกระงับ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏข้ึน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14846634263362323990
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
245