ดูว่าโปรไฟล์ Currents ของคุณมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด

ดูข้อมูลเชิงลึกของโปรไฟล์และคอลเล็กชัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

  • จำนวนคนที่ติดตามโปรไฟล์ของคุณ
  • จำนวนครั้งที่มีคนเห็นหรือแชร์โพสต์ของคุณ
  • จำนวนความคิดเห็นในโพสต์

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงอาจไม่ตรงทั้งหมด

  1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ currents.google.com/me
  2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูลเชิงลึก ถัดจาก "เกี่ยวกับ"
    • หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านขวาบน
    • หากต้องการดูความหมายของตัวเลข ให้ชี้ไปตัวเลขที่ต้องการ

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร