การทำงานของ Currents สำหรับวัยรุ่น

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

Currents สำหรับวัยรุ่นมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกับ Currents สำหรับผู้ใหญ่ แต่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวัยรุ่นจะรัดกุมกว่า

การตั้งค่าสำหรับวัยรุ่น

การตั้งค่าเริ่มต้นที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้สำหรับวัยรุ่น ซึ่งแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ โดยวัยรุ่นจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายรายการ หากต้องการ

การแชร์

เฉพาะผู้คนในแวดวงของวัยรุ่นเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่วัยรุ่นแชร์กับ "สาธารณะ" หรือ "แวดวงขยาย" ได้

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลโปรไฟล์บางส่วนถือเป็นข้อมูลส่วนตัว โดยรวมถึง

 • เพศ
 • คำแนะนำตัว
 • ลิงก์
 • ข้อมูลติดต่อที่บ้าน
 • ข้อมูลติดต่อที่ทำงาน
 • อาชีพ
 • การจ้างงาน
 • การศึกษา
 • สถานที่ที่เคยอยู่
การแจ้งเตือน

ผู้ใช้ Currents ทุกคนจะ +พูดถึงวัยรุ่นได้ แต่วัยรุ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการพูดถึงหรือไม่

โดยค่าเริ่มต้น วัยรุ่นจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลในแวดวงพูดถึง

การค้นหา

โดยค่าเริ่มต้น คนอื่นๆ จะไม่พบโปรไฟล์ของวัยรุ่นในผลการค้นหา

 

หากวัยรุ่นไม่ต้องการให้บางคนติดต่อตน ก็บล็อกบุคคลนั้นได้

รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากวัยรุ่นพบเห็นเนื้อหาใน Currents ที่ละเมิดนโยบายเนื้อหา ก็รายงานต่อ Google ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร