Currents is no longer available as of July 5, 2023. This content will be removed by December 31, 2023. Learn more.

การทำงานของ Currents สำหรับวัยรุ่น

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

Currents สำหรับวัยรุ่นมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกับ Currents สำหรับผู้ใหญ่ แต่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวัยรุ่นจะรัดกุมกว่า

การตั้งค่าสำหรับวัยรุ่น

การตั้งค่าเริ่มต้นที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้สำหรับวัยรุ่น ซึ่งแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ โดยวัยรุ่นจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายรายการ หากต้องการ

การแชร์

เฉพาะผู้คนในแวดวงของวัยรุ่นเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่วัยรุ่นแชร์กับ "สาธารณะ" หรือ "แวดวงขยาย" ได้

ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลโปรไฟล์บางส่วนถือเป็นข้อมูลส่วนตัว โดยรวมถึง

 • เพศ
 • คำแนะนำตัว
 • ลิงก์
 • ข้อมูลติดต่อที่บ้าน
 • ข้อมูลติดต่อที่ทำงาน
 • อาชีพ
 • การจ้างงาน
 • การศึกษา
 • สถานที่ที่เคยอยู่
การแจ้งเตือน

ผู้ใช้ Currents ทุกคนจะ +พูดถึงวัยรุ่นได้ แต่วัยรุ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการพูดถึงหรือไม่

โดยค่าเริ่มต้น วัยรุ่นจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลในแวดวงพูดถึง

การค้นหา

โดยค่าเริ่มต้น คนอื่นๆ จะไม่พบโปรไฟล์ของวัยรุ่นในผลการค้นหา

 

หากวัยรุ่นไม่ต้องการให้บางคนติดต่อตน ก็บล็อกบุคคลนั้นได้

รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากวัยรุ่นพบเห็นเนื้อหาใน Currents ที่ละเมิดนโยบายเนื้อหา ก็รายงานต่อ Google ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
1991400915344350564
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
245