Inlägg i Currents-sökning

När du söker på Currrents visas ofta inlägg som delats med dig eller inlägg som delats offentligt. De offentliga inläggen kan vara intressanta, men ibland är de från personer som du inte känner.

Innehållet du delar offentligt på Currents är offentligt sökbart även om din profil på Google är privat. Innehåll som du delar med vissa personer är endast sökbart för personerna som det delas med. Det går inte att göra innehållet du delar ej sökbart.

Om ett inlägg i söklödet strider mot våra innehållspolicyer kan du rapportera inlägget.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?