การแจ้งเตือน

Currents is no longer available as of July 5, 2023. This content will be removed by December 31, 2023. Learn more.

ค้นหาใน Currents

คุณจะค้นหาผู้คน โพสต์ และชุมชนใน Currents ได้ การค้นหาช่วยให้คุณพบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่อาจสนใจได้อย่างง่ายดาย

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 3. พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter หรือ Return 

ผลการค้นหาของคุณจะมีดังนี้

 • หัวข้อ: หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา 
 • ชุมชน: ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา
 • บุคคล: โปรไฟล์ที่พูดถึงสิ่งที่คุณค้นหา
 • โพสต์ใน Currents: ทั้งโพสต์สาธารณะและโพสต์ที่แชร์กับคุณ

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

การค้นหาขั้นสูงใน Currents

คุณใช้ช่องค้นหาเพื่อทำการค้นหาขั้นสูงได้หากคุณใช้ Currents สำหรับที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 1. เปิด Currents ในคอมพิวเตอร์
 2. ในช่องค้นหาที่ด้านบน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. พิมพ์หรือคลิกสิ่งที่คุณต้องการค้นหาหรือกรอง
 4. คลิกค้นหา

นอกจากนี้ คุณยังปรับแต่งการค้นหาใน Currents ได้โดยพิมพ์โอเปอเรเตอร์การค้นหาขั้นสูงลงในช่องค้นหาโดยตรง

จาก

ค้นหาข้อความจากผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้ที่ระบุ

เคล็ดลับ: รหัสหรือ url_id เป็นสตริงตัวเลขที่อยู่ท้าย URL ของโปรไฟล์

มี

ค้นหาโพสต์ที่มีเนื้อหาที่ระบุ

วันที่

ค้นหาโพสต์ที่โพสต์ก่อนหรือหลังวันที่ระบุหรือภายในช่วงวันที่ที่กำหนดเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น

ค้นหาโพสต์ที่ผู้ใช้ที่ระบุแสดงความคิดเห็น

การพูดถึง

ค้นหาโพสต์ที่พูดถึงผู้ใช้ที่ระบุ

ใน

ค้นหาโพสต์ในทุกชุมชนหรือเฉพาะชุมชนที่ต้องการได้ด้วยรหัสชุมชน

เคล็ดลับ: รหัสชุมชนคือสตริงที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรที่ตอนท้ายของ URL ชุมชน

AND, OR และ NOT

คุณปรับแต่งการค้นหาเพื่อรวมข้อความค้นหาต่างๆ หรือไม่รวมคำบางคำโดยใช้ตัวดำเนินการตรรกะได้ ป้อนตัวดำเนินการเหล่านี้ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณค้นหาตัวดำเนินการหลายตัวโดยไม่ต้องใช้คำว่า "AND" ได้ นอกจากนี้ยังแทนที่ "NOT" ด้วยเครื่องหมายลบได้อีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
468486516593536923
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
245