Sök i Currents

Du kan söka efter personer, inlägg och grupper i Currents. Sökningen gör det lätt att hitta saker du gillar eller kanske är intresserad av.

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Klicka på sökrutan längst upp på sidan.
 3. Skriv vad du vill söka efter och tryck på Retur. 

Sökresultaten inkluderar:

 • Ämnen: ämnen som rör det du söker efter 
 • Grupper: grupper som rör det du söker efter
 • Personer: profiler som nämner det du söker efter
 • Inlägg i Currents: både offentliga inlägg och inlägg som delats med dig

Fler sökalternativ

Avancerad sökning i Currents

Om du använder Currents på jobbet eller i skolan kan du använda sökrutan för att göra en avancerad sökning. 

 1. Öppna Currents på din dator.
 2. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil i sökrutan högst upp.
 3. Skriv eller klicka på det du vill söka eller filtrera efter.
 4. Klicka på Sök.

Du kan även finjustera en sökning i Currents genom att skriva avancerade sökoperatörer direkt i sökrutan.

Från

Sök efter inlägg från en viss användare eller ett visst användar-ID.

Tips! ID, eller url_id, är strängen med siffror i slutet av en profils webbadress.

Har

Sök efter inlägg med visst innehåll.

Datum

Sök efter inlägg som har gjorts före eller efter ett visst datum, eller inom ett visst tidsintervall.

Kommenterat av

Sök efter inlägg som har kommenterats av en viss användare.

Omnämnanden

Sök efter inlägg där en viss användare nämns.

I

Sök efter inlägg i en grupp eller i en viss grupp efter ID.

Tips! Gruppens ID är den sträng med siffror och bokstäver som visas i slutet av dess webbadress.

AND, OR OCH NOT

Det går att finjustera sökningen så att den innehåller flera frågor eller utesluta vissa termer genom att använda logiska operatorer. Ange dessa operatorer med stora bokstäver.

Tips! Det går att söka efter flera operatorer utan att använda ordet AND. Det går även att ersätta NOT med ett minustecken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?