ดูคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

หลังจากแชร์โพสต์แล้ว คุณกลับไปดูว่าแชร์โพสต์กับใครได้เสมอ เมื่อดูที่โพสต์ คุณจะรู้ได้ว่าคุณแชร์โพสต์นั้นแบบส่วนตัว กับโดเมน หรือเฉพาะกับคุณเท่านั้น

และหากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่แชร์ คุณก็แก้ไขหรือลบโพสต์นั้นได้

ดูคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

 1. เปิด Currents
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น โปรไฟล์ที่ด้านบนซ้าย
 3. ใต้รูปภาพปก เลื่อนไปยังโพสต์ที่ต้องการ
 4. ในโพสต์ คุณจะเห็นตำแหน่งที่แชร์โพสต์ถัดจากชื่อของคุณ
  • คลิกแชร์แบบส่วนตัวเพื่อดูคนที่คุณแชร์ด้วย หากบุคคลนั้นมีบัญชี Currents นอกจากนี้คุณจะเห็นจำนวนคนที่คุณแชร์โพสต์นั้นด้วย
  • คลิกแชร์กับคุณเท่านั้น เพื่อดูว่าโพสต์ดังกล่าวแชร์กับคุณเท่านั้น
  • คลิกชื่อโดเมนเพื่อดูว่าโพสต์ดังกล่าวแสดงต่อบุคคลที่อยู่ในโดเมนของคุณ ระบบจะไม่แสดงรายชื่อบุคคลแบบเจาะจง

เปลี่ยนคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

คุณแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ของโพสต์หลังจากที่โพสต์ไปแล้วไม่ได้ แต่คุณลบโพสต์แล้วแชร์โพสต์นั้นอีกครั้งกับคนอื่นได้ ดูวิธีแก้ไขหรือลบโพสต์

ดูบุคคลอื่นที่ดูโพสต์ที่แชร์กับคุณได้

 1. ค้นหาโพสต์ที่แชร์กับคุณ คุณค้นหาโพสต์หรือเลื่อนหาโพสต์นั้นได้ในหน้าแรก
 2. ถัดจากชื่อของคนที่โพสต์ คุณจะเห็น "แชร์แบบส่วนตัว" "แชร์กับคุณเท่านั้น" หรืออาจเห็นชื่อโดเมนของคุณ
  • แชร์แบบส่วนตัว: โพสต์นั้นจะแชร์เฉพาะกับบางคน คุณอาจไม่เห็นทุกคนที่ได้รับโพสต์
  • แชร์กับเฉพาะคุณเท่านั้น: โพสต์นี้แชร์กับคุณเพียงคนเดียว ไม่มีใครอื่นได้รับโพสต์นี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร