Transparantie

We willen u zo veel mogelijk transparantie bieden. Dit blijkt onder andere uit onze realtime dashboards voor de verificatie van systeemprestaties, de controle van gegevensverwerkingsprocessen en de informatie over onze gegevenscentra. Het zijn uw gegevens, en we willen dat u weet wat ermee gebeurt, zodat u er altijd de controle over heeft.

Als antwoord op sommige van de vele vragen die we krijgen, hebben we deze veelgestelde vragen en de bijbehorende website over G Suite-beveiliging gemaakt. We hopen dat hiermee sommige vragen over het standpunt van Google over deze belangrijke onderwerpen worden beantwoord. Bekijk ook de pagina Privacy en voorwaarden van Google voor meer consumententools en informatie over consumentenprivacy.

Als u gevallen van misbruik wilt melden, kunt u hier terecht voor meer informatie over het melden van misbruik aan ons team.

Transparantie

Waarvoor gebruiken jullie mijn gegevens?

Google verwerkt uw gegevens om onze contractuele verplichten na te kunnen komen, namelijk het aanbieden van onze services. De klanten van Google zijn de eigenaar van hun gegevens, niet Google. De gegevens die bedrijven, scholen en studenten in onze systemen zetten, zijn van hen. Google verkoopt uw gegevens niet aan derden. Google biedt zijn klanten een uitgebreid Amendement voor gegevensverwerking waarin wordt beschreven hoe we ons inzetten om uw gegevens te beschermen.

Hoe weet ik of er een probleem was met mijn gegevens?

Google heeft een incidentbeheerproces voor beveiligingsproblemen die van invloed kunnen zijn op de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van systemen of gegevens. In dit proces worden de werkwijze en de procedures beschreven voor meldingen, escalatie, voorkoming en documentatie. Het informatieteam voor Google-beveiliging is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor alle Google-werknemers, om ervoor te zorgen dat beveiligingsproblemen snel worden opgelost. Google Support, Beveiliging of Productbeheer stelt de getroffen gebruikers op de hoogte van incidenten waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van hun gegevens zijn beïnvloed. Als een eerste melding is verzonden, worden indien nodig aanvullende meldingen verzonden of wordt de betreffende partij gebeld, om te zorgen dat deze het incident begrijpt.

Wie bij Google kan mijn gegevens zien?

Toegangsrechten worden bepaald op de functie en rol van een werknemer. Hierbij gaan wij uit van zo min mogelijk rechten en een need-to-know-basis, bepaald door de afgebakende verantwoordelijkheden van de werknemer. Google-werknemers krijgen een beperkte reeks standaardrechten voor toegang tot de bronnen van een bedrijf. Google vereist het gebruik van een unieke gebruikers-ID voor elke werknemer. Dit account wordt gebruikt om van elke werknemer de activiteiten op het Google-netwerk vast te stellen, inclusief eventuele toegang tot werknemer- of klantdata.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen in het Google-netwerk van geografisch verspreide datacentra. De computerclusters van Google zijn ontworpen met veerkracht en redundantie in het achterhoofd, zodat een single point of failure is uitgesloten en de impact van defecte standaardapparatuur en milieurisico's wordt geminimaliseerd. Het opslaan van uw gegevens in een bepaald land beschermt niet noodzakelijkerwijs de gegevens tegen toegang door buitenlandse overheden. Als gegevens zich in een bepaalde jurisdictie bevinden, betekent dit niet dat een andere jurisdictie geen openbaarheid daarvan kan afdwingen. Daarnaast zijn er rapportages waarin wordt beschreven hoe overheden kabels aftappen tussen gegevenscentra in meerdere locaties verspreid over de wereld. Daarom willen we graag dat deze surveillance opnieuw wordt vormgegeven. We weigeren overheden toegang te geven tot onze systemen of materiaal te installeren waarmee ze toegang krijgen tot gebruikersgegevens. Bekijk het Transparantierapport van Google voor meer informatie. Met Google Cloudplatform (GCP) kunnen klanten hun gegevens opslaan in Europa, Noord-Amerika of Azië. Belangrijk: De klant moet deze locatie specificeren bij het configureren van de applicatie. Als er geen gegevenslocatie wordt gespecificeerd, worden gegevens in de GCP-service standaard opgeslagen in Noord-Amerika.

Hoe weet ik hoeveel gegevens Google deelt met de overheid?

We publiceren regelmatig Transparantierapporten waarin staat welke invloed overheden en andere partijen hebben op uw veiligheid en privacy online. Dit doen we omdat we vinden dat u het recht heeft dit te weten. We vinden het al jaren belangrijk u te laten weten wat er gebeurt en we komen op voor uw rechten. We waren in 2010 de eersten die een Transparantierapport publiceerden, en we publiceren nu informatie over alle vormen van juridische documenten die we ontvangen, waaronder verzoeken die afkomstig zijn van nationale veiligheidsinstanties. Er moet nog steeds meer transparantie komen van de overheid, en een betere balans tussen burgerrechten en nationale veiligheid.

Kan ik zien of Google-services worden geblokkeerd door landen of overheden?

In het Transparantierapport van Google staat welke onderbrekingen er waren in de producten en services van Google op elk moment, in meer dan 30 landen. De oorzaken van deze onderbrekingen zijn verschillend. Het kan alles zijn van netwerkstoringen tot door de overheid gemachtigde blokkades.

Hoe verwerkt Google laakbare illegale inhoud?

Google verwijdert malware, pornografie, afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen en auteursrechtelijk of met een handelsmerk beschermde inhoud als derden ons hiervan op de hoogte stellen of als onze systemen dergelijke inhoud op Google-servers ontdekken.

Wanneer inhoud wordt verwijderd, neemt Google contact op met de primaire accountbeheerder.

Wilt u misbruik melden? Bekijk de pagina Misbruik melden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?