ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้ Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป
 2. ถ่ายรูป
 3. ถ่ายภาพพาโนรามา ภาพมุมกว้าง และภาพฟิชอาย
 4. บันทึกวิดีโอ

จัดการการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพและวิดีโอ

การแก้ปัญหาของ Google กล้องถ่ายรูป

 1. แก้ปัญหาที่เกิดกับกล้องของคุณ

การเข้าถึง Google กล้องถ่ายรูปใน Android

 1. ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

ใช้ Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถใช้ Google กล้องถ่ายรูปเวอร์ชันล่าสุดกับอุปกรณ์ Nexus บางรุ่นได้

  • Nexus 6P
  • Nexus 6
  • Nexus 5X
  • Nexus 9

  หมายเหตุ: Android ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันในอุปกรณ์ทุกเครื่อง คำแนะนำเหล่านี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 ขึ้นไป ตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้

  เปิด Google กล้องถ่ายรูป

  ในการเปิด Google กล้องถ่ายรูป ให้แตะแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง บนหน้าจอหลัก หากคุณไม่เห็นแอปกล้องถ่ายรูป ให้แตะ "แอปทั้งหมด" เมนู "แอป" จากนั้น แอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง

  เคล็ดลับ: หากต้องการเปิด Google กล้องถ่ายรูปจากหน้าจอล็อก ให้เลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายหรือให้ห่างจากไอคอนกล้องถ่ายรูปที่ด้านล่างขวา

  หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ Nexus ของคุณไม่ใช่ Nexus 9 และใช้ Android 6.0 ขึ้นไป คุณสามารถกดปุ่มเปิดปิดติดต่อกัน 2 ครั้งเพื่อเปิด Google กล้องถ่ายรูป

  ใช้คุณลักษณะต่างๆ ของ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณลักษณะบางอย่างอาจมีอยู่ในโทรศัพท์ Nexus บางรุ่น

  ถ่ายภาพอัจฉริยะ

  คุณสามารถถ่ายชุดรูปภาพหลายๆ รูปได้อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์ Nexus 6P

  HDR+ แบบอัตโนมัติ

  คุณสามารถปรับรูปภาพที่ถ่ายในที่มืดหรือย้อนแสงจากโทรศัพท์ Nexus 5X, 6 แะละ 6P ได้โดยอัตโนมัติ

  วิดีโอแบบสโลว์โมชัน

  คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชันจากโทรศัพท์ Nexus 5X และ 6P

 2. ถ่ายรูป

  คุณสามารถถ่ายรูปโดยใช้ Google กล้องถ่ายรูป

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. เล็งกล้องแล้วรอให้กล้องโฟกัสและรับแสง
   • หากต้องการซูมเข้า ให้บีบนิ้วแล้วขยายเพื่อเปิดหน้าจอ
   • หากต้องการซูมออก ให้บีบนิ้วเข้าหากันเพื่อปิดหน้าจอ
   • หากต้องการโฟกัสและรับแสงสำหรับวัตถุของรูปภาพ ให้แตะหน้าจอ
  3. แตะ "จับภาพ" ถ่ายภาพ

  หากต้องการดูรูปที่บันทึกไว้ ให้แตะรูปที่มุมขวาล่าง

  ถ่ายภาพต่อเนื่อง

  หากต้องการถ่ายชุดรูปภาพอย่างรวดเร็วด้วย Nexus 6P ให้แตะ "จับภาพ" ถ่ายภาพ ค้างไว้ ปล่อยนิ้วเมื่อถ่ายเสร็จ

  ถ่ายรูปด้วย Android Wear

  หากคุณได้ซิงค์อุปกรณ์ Android Wear กับโทรศัพท์ Nexus คุณสามารถถ่ายรูปด้วย Google กล้องถ่ายรูปโดยใช้นาฬิกาเป็นรีโมตคอนโทรล

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ค้นหาและแตะระยะไกลจากนาฬิกา
  3. แตะการ์ดกล้อง
  4. เมื่อต้องการถ่ายรูป ให้แตะปุ่มชัตเตอร์บนนาฬิกา เมื่อโทรศัพท์ถ่ายรูป นาฬิกาของคุณจะสั่นและกะพริบ
  5. คุณจะเห็นภาพขนาดย่อของรูปภาพบนหน้าจอนาฬิกา

  ถ่ายรูปโดยใช้เลนส์เบลอ

  คุณสามารถเบลอพื้นหลังของรูปภาพเพื่อให้วัตถุในภาพโดดเด่น

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น เลนส์เบลอ
  3. เล็งกล้องแล้วรอให้โฟกัส
  4. แตะ "จับภาพ" ถ่ายภาพ
  5. ทำตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ

  เปลี่ยนค่าความเบลอและโฟกัสในรูปภาพ

  หลังจากถ่ายรูปด้วยเลนส์เบลอ คุณสามารถแก้ไขโฟกัสและเลนส์เบลอได้

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. แตะรูปภาพที่ด้านล่างซ้าย
  3. เลื่อนรูปภาพที่ต้องการแก้ไขไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
  4. ในส่วน "รูปภาพ" แตะ "เบลอ" เลนส์เบลอ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกดังกล่าว แสดงว่ารูปภาพนั้นไม่ได้ถ่ายโดยใช้ฟังก์ชันเบลอ
   • หากต้องการเปลี่ยนโฟกัส ให้แตะจุดบนรูปภาพที่คุณต้องการโฟกัส
   • หากต้องการปรับขนาดโฟกัสและความเข้มของการเบลอ ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวา
  ปรับปรุงรูปภาพโดยใช้คุณลักษณะต่างๆ ของกล้อง

  คุณสามารถค้นหาปุ่มสั่งงานคุณลักษณะตามมุมต่างๆ ของหน้าจอ

  • หากต้องการสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้แตะ "สลับ" สลับกล้องถ่ายรูป
  • หากต้องการสลับระหว่าง "ใช้แฟลชกล้องอัตโนมัติ" "เปิดแฟลชกล้อง" หรือ "ปิดแฟลชกล้อง" ให้แตะ "แฟลช" ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ
  • หากต้องการตั้งค่ากล้องไม่ให้หน่วงเวลา หน่วงเวลา 3 วินาที หรือหน่วงเวลา 10 วินาที ให้แตะ "ตัวตั้งเวลา" นาฬิกานับเวลาถอยหลัง
  • หากต้องการจับรายละเอียดในภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งหรือเมื่อมีแสงน้อย ให้แตะ HDR+ โหมด HDR แตะอีกครั้งเพื่อปิด

  หมายเหตุ: เมื่อใช้อุปกรณ์ Nexus 5X, 6 และ 6P คุณสามารถตั้งค่า HDR+ ให้ปรับอัตโนมัติได้

 3. ถ่ายภาพพาโนรามา ภาพมุมกว้าง และภาพฟิชอาย

  คุณสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ขนาดใหญ่โดยนำรูปภาพที่มีขนาดเล็กกว่าหลายๆ ภาพมารวมกัน

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น พาโนรามา
   • หากต้องการถ่ายภาพ 360 องศาในแนวนอน ให้แตะ "แนวนอน" ปุ่มพาโนรามาแนวนอน
   • หากต้องการถ่ายภาพ 360 องศาในแนวตั้ง ให้แตะ "แนตั้ง" ปุ่มพาโนรามาแนวตั้ง
   • หากต้องการถ่ายภาพโดยให้เส้นโค้งกว้างขึ้น ให้แตะ "มุมมกว้าง" ปุ่มมุมกว้าง
   • หากต้องการถ่ายรูปฟิชอาย ให้แตะ "ฟิชอาย" ปุ่มฟิชอาย
  3. แตะ "จับภาพ" ถ่ายภาพ
  4. กดวงกลมเป้าหมายที่จุดสีเทาบนหน้าจอค้างไว้จนกว่าจะหายไป
  5. ขยับกล้องเพื่อค้นหาจุดสีเทาถัดไปโดยให้เลนส์อยู่ที่ตำแหน่งเดิม
  6. ทำซ้ำจนกว่าจะมองไม่เห็นจุดสีเทาหรือแตะ "เสร็จสิ้น" เสร็จสิ้น

  หากต้องการดูรูปภาพที่บันทึกไว้ ให้ไปที่ด้านล่างขวาแล้วแตะรูปภาพ

  หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกภาพพาโนรามา ให้แตะ "ยกเลิก" ปิด

  ถ่ายภาพ Photo Sphere

  คุณสามารถถ่ายภาพ Photo Sphere 360 องศาได้

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น Photo Sphere
  3. กดวงกลมเป้าหมายที่จุดสีเทาบนหน้าจอค้างไว้จนกว่าจะหายไป
  4. ขยับกล้องเพื่อค้นหาจุดสีเทาถัดไปโดยให้เลนส์อยู่ที่ตำแหน่งเดิม
  5. ทำซ้ำจนกว่าจะมองไม่เห็นจุดสีเทาหรือแตะ "เสร็จสิ้น" เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการถ่ายภาพ Photo Sphere ให้แตะ "ยกเลิก" ปิด

 4. บันทึกวิดีโอ

  คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์และแบบสโลว์โมชัน

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. หากต้องการสลับไปที่โหมดวิดีโอ ให้เลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวา
  • หากต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้แตะ "แฟลช" ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ
  • หากต้องการสลับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลัง ให้แตะ "สลับ" สลับกล้องถ่ายรูป
   1. หากต้องการเริ่มบันทึก ให้แตะ "จับภาพ" บันทึก
   2. หากต้องการหยุดบันทึก ให้แตะ "หยุด" หยุด

  หมายเหตุ: หากต้องการกลับไปที่โหมดรูปภาพ ให้เลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวา

  หากต้องการดูรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ ให้ไปที่ด้านล่างขวาแล้วแตะรูปภาพ

  บันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชัน

  คุณสามารถถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชันด้วยโทรศัพท์ Nexus 5X และ 6P

  หมายเหตุ: หากคุณบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชันขนาด 240 FPS อาจต้องใช้พื้นที่บนอุปกรณ์ของคุณเพิ่มขึ้น

  1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบนซ้าย
  3. แตะสโลว์โมชัน
   • หากต้องการเปิดหรือปิดแฟลช ให้แตะ "แฟลช" ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ
   • หากต้องการสลับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลัง ให้แตะ "สลับ" สลับกล้องถ่ายรูป
   • หากใช้ Nexus 6P ให้แตะปุ่มที่ด้านล่างซ้ายเพื่อสลับระหว่าง 120 FPS และ 240 FPS
  4. หากต้องการเริ่มบันทึก ให้แตะ "จับภาพ" บันทึก
  5. หากต้องการหยุดบันทึก ให้แตะ "หยุด" หยุด

จัดการการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพและวิดีโอ

  คุณสามารถปรับการตั้งค่าที่สำคัญได้หลายอย่างสำหรับ Google กล้องถ่ายรูป

  ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ

  หากคุณต้องการประหยัดพื้นที่บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้เปลี่ยนความละเอียดของกล้อง รูปภาพและวิดีโอที่ใช้ความละเอียดต่ำลงจะใช้พื้นที่น้อยลง แต่คุณภาพของภาพจะลดลงด้วย

  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  4. เลือกโหมดการดู
  5. แตะความละเอียดและสัดส่วนภาพที่คุณต้องการใช้

  ปิดตำแหน่งรูปภาพ

  Google กล้องถ่ายรูปจะเพิ่มสถานที่ปัจจุบันของคุณด้วยเมื่อคุณถ่ายรูปหรือวิดีโอเพื่อช่วยเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล ซึ่งคุณสามารถปิดคุณลักษณะนี้ได้

  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. ถัดจาก "บันทึกสถานที่" ให้แตะสวิตช์ปิด

  เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพอัจฉริยะ

  เมื่อใช้ Nexus 6P คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่กล้องใช้การถ่ายภาพอัจฉริยะได้

  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่ด้านบนซ้าย แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
  3. แตะการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ
   • หากต้องการบันทึกรูปภาพทุกรูปในภาพถ่ายอัจฉริยะ ให้แตะสวิตช์ปิดข้าง "โหมดถ่ายภาพอัจฉริยะ"
   • หากต้องการแสดงภาพสไลด์แบบเคลื่อนไหว ภาพต่อกัน หรือ GIF จากภาพถ่ายอัจฉริยะ ให้แตะเปิดสวิตช์ข้าง "สร้างผลงานอัตโนมัติ"

การแก้ปัญหาของ Google กล้องถ่ายรูป

 1. แก้ปัญหาที่เกิดกับกล้องของคุณ

  คุณสามารถใช้ขั้นตอนง่ายๆ 2-3 ขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดกับกล้องของคุณ

  ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดเลนส์และเลเซอร์เซ็นเซอร์

  หากรูปภาพและวิดีโอพร่ามัวเล็กน้อย อาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดอยู่บนเลนส์ของกล้อง หากคุณมี Nexus 5X หรือ 6P เซ็นเซอร์เลเซอร์ต้องสะอาดอยู่เสมอ ดูตำแหน่งเลนส์และเซ็นเซอร์เลเซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

  ในการทำความสะอาดเลนส์กล้องและเซ็นเซอร์เลเซอร์ ให้เช็ดบริเวณดังกล่าวเบาๆ ด้วยผ้านุ่มสะอาด

  หมายเหตุ: สำหรับ Nexus 6P เซ็นเซอร์เลเซอร์จะอยู่ใต้กระจกป้องกันที่ด้านหลังของอุปกรณ์

  ขั้นตอนที่ 2: รีสตาร์ทโทรศัพท์

  บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อแก้ปัญหาคือปิดโทรศัพท์แล้วเปิดอีกครั้ง

  1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้
  2. แตะปิดเครื่อง
  3. เมื่อปิดโทรศัพท์แล้ว ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนโทรศัพท์เปิดขึ้นอีกครั้ง
  4. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  5. ตรวจดูว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

  ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตแอป

  หากปัญหายังคงอยู่ คุณสามารถลองอัปเดตแอปได้

  1. เปิด Google Play สโตร์ Google Play
  2. แตะเมนู เมนูจากนั้น แอปและเกมของฉัน
  3. ตรวจดูว่ามีแอปที่ต้องอัปเดตไหม หากคุณต้องอัปเดตแอป ให้แตะอัปเดต
  4. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  5. ตรวจดูว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

  ขั้นตอนที่ 4: ตรวจดูว่าแอปอื่นเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่

  หากการอัปเดตไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองใช้ Google กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณในโหมดปลอดภัย

  1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้
  2. แตะปิดเครื่อง
  3. เมื่อปิดโทรศัพท์แล้ว ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนโทรศัพท์เปิดขึ้นอีกครั้ง
  4. เมื่อคุณเห็นโลโก้ Google บนหน้าจอ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนเห็นหน้าจอหลัก
  5. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  6. ตรวจดูว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

  Google กล้องถ่ายรูปทำงานในโหมดปลอดภัย

  หาก Google กล้องถ่ายรูปทำงานในโหมดปลอดภัย แอปอื่นอาจเป็นสาเหตุของปัญหา

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อออกจากโหมดปลอดภัย
  2. ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดเมื่อเร็วๆ นี้
  3. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  4. ตรวจดูว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว หากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
  5. หากแก้ปัญหาได้แล้ว คุณสามารถติดตั้งแอปที่นำออกไปแล้วได้อีกครั้ง

  Google กล้องถ่ายรูปไม่ทำงานในโหมดปลอดภัย

  หาก Google กล้องถ่ายรูปไม่ทำงานในโหมดปลอดภัย ให้ลองดูวิธีอื่นเพื่อแก้ปัญหาแอป

การเข้าถึง Google กล้องถ่ายรูปใน Android

 1. ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack บน Android กับ Google กล้องถ่ายรูปได้ เพื่อช่วยในการถ่ายภาพและวิดีโอ รวมทั้งรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  เมื่อใช้ TalkBack คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของ Google กล้องถ่ายรูปโดยใช้ท่าทางสัมผัสการนำทางมาตรฐานและการสำรวจด้วยการแตะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนประเภทของรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  • ไปยังภาพที่ถ่ายไว้โดยแตะแถบฟิล์ม 2 ครั้ง
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Google กล้องถ่ายรูปโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง จากนั้นแตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง

  เปิด TalkBack

  1. บนอุปกรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า การตั้งค่า
  2. ภายใต้ "ระบบ" ให้แตะการเข้าถึง

  หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูความช่วยเหลือในการตั้งค่า TalkBack

  เรียนรู้

  รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางด้วย TalkBack ในบทความต่อไปนี้

  ใช้ TalkBack เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. แตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  2. แตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง
  3. แตะความช่วยเหลือและความคิดเห็น 2 ครั้ง
  4. เลือกเนื้อหาความช่วยเหลือของ Google กล้องถ่ายรูปจากรายการบทความที่แนะนำ

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงใน Android โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านการเข้าถึง Android