ใช้ Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป
 2. ถ่ายภาพและวิดีโอ
 3. ถ่ายภาพพาโนรามา ภาพมุมกว้าง และภาพฟิชอาย
 4. สร้าง Photo Sphere
 5. เบลอพื้นหลังของรูปภาพ
 6. ดูรูปภาพและวิดีโอ

จัดการการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปลี่ยนความละเอียด คุณภาพ หรือสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ
 2. เปิดหรือปิดคุณลักษณะของกล้องและวิดีโอ
 3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ
 4. เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพ

การแก้ปัญหาของ Google กล้องถ่ายรูป

 1. ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
 2. ดูว่าแอปอื่นคือสาเหตุของปัญหาหรือไม่
 3. ทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์

การเข้าถึง Google กล้องถ่ายรูปใน Android

 1. ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

ใช้ Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  คุณสามารถเปิดแอป Google กล้องถ่ายรูปได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

  • บนหน้าจอล็อก: เลื่อนจากขวาไปซ้ายหรือเลื่อนออกจากไอคอนกล้องถ่ายรูปที่มุมล่างขวา
  • บนหน้าจอหลัก ให้แตะแอป Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  • เปิดแอปจากเมนู "แอปทั้งหมด" Apps menu
  • หากคุณมี Nexus 5X หรือ 6P: ให้กดปุ่มเปิดปิดของอุปกรณ์ 2 ครั้งติดๆ กัน

  หากคุณไม่มีแอป Google กล้องถ่ายรูป สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play สโตร์

  เลือกโหมดรูปภาพหรือวิดีโอ

  Nexus 5X และ 6P

  เมื่อเปิด Google กล้องถ่ายรูป คุณจะอยู่ในโหมด "กล้องถ่ายรูป" สำหรับโหมด "วิดีโอ" ให้เลื่อนจากขวาไปซ้ายบนหน้าจอ

  สำหรับโหมดรูปภาพอื่นๆ ให้แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้าย แล้วเลือกโหมดดังนี้

  •  Photo Sphere: ถ่ายภาพรอบตัว 360 องศา
  •  พาโนรามา: ถ่ายภาพพาโนรามา มุมกว้าง หรือฟิชอาย
  • เลนส์เบลอ เลนส์เบลอ: เบลอพื้นหลังของรูปภาพ
  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวาเพื่อเลือกโหมดต่อไปนี้

  • โหมดกล้อง กล้องถ่ายรูป: ถ่ายภาพ
  • กล้องวิดีโอ วิดีโอ: บันทึกวิดีโอ
  • โหมดพาโนรามา พาโนรามา: ถ่ายภาพพาโนรามา มุมกว้าง หรือฟิชอาย
  •  Photo Sphere: ถ่ายภาพรอบตัว 360 องศา
  • เลนส์เบลอ เลนส์เบลอ: เบลอพื้นหลังของรูปภาพ

   

 2. ถ่ายภาพและวิดีโอ

  ขั้นตอนแรก ให้เรียนรู้ท่าทางสัมผัสสำหรับกล้อง

  เมื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ ให้ใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนโฟกัสของรูปภาพ

  ซูมเข้า ซูมออก และเปลี่ยนโฟกัส
  • ซูมเข้า: แยก 2 นิ้วออกจากกันบนหน้าจอ
  • ซูมออก: บีบ 2 นิ้วเข้าหากันบนหน้าจอ
  • เปลี่ยนโฟกัส: กล้องถ่ายรูปจะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะสามารถแตะส่วนอื่นของหน้าจอได้เพื่อย้ายโฟกัสไปยังจุดนั้น

  เคล็ดลับ: หากคุณถนัดซ้าย ให้หันอุปกรณ์ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อย้ายปุ่มกล้องถ่ายรูป

  ถ่ายรูป

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป
  2. ในการถ่ายภาพ ให้แตะปุ่ม "จับภาพ" หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: หากต้องการสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้แตะไอคอนสลับกล้อง  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของกล้องถ่ายรูป

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป
  2. เมื่อต้องการถ่ายภาพ ให้แตะไอคอนกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ในการจับภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นในบริเวณที่สว่างหรือมืดของรูปภาพ ให้ลองโหมด HDR+ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของกล้องถ่ายรูป

  Android Wear

  คุณสามารถใช้นาฬิกาของคุณเป็นรีโมตคอนโทรลเพื่อถ่ายภาพด้วย Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพหมู่และถ่ายภาพตนเองได้ง่าย

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ ให้เลือกโหมด "กล้องถ่ายรูป"
  2. บนนาฬิกา คุณจะเห็นการ์ดสำหรับกล้องถ่ายรูปที่บอกว่า "ระยะไกล" คุณอาจต้องเลื่อนผ่านการ์ดต่างๆ เพื่อดูการ์ดนี้
  3. แตะการ์ดกล้องและปุ่มชัตเตอร์จะปรากฏขึ้น
  4. หากต้องการถ่ายรูป ให้แตะปุ่มชัตเตอร์บนนาฬิกาเพื่อเริ่มต้นนับถอยหลัง
  5. เมื่อนับถอยหลังถึง 0 นาฬิกาจะสั่นและหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อกล้องบนโทรศัพท์ถ่ายรูป อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติ
  6. นาฬิกาจะแสดงภาพขนาดย่อของรูปภาพเป็นเวลา 2-3 วินาทีจนกระทั่งหน้าจอสลัวลง จากนั้นคุณจะสามารถดูรูปภาพในแอป Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ได้

  ถ่ายภาพถ่ายอัจฉริยะ

  จับภาพสำคัญๆ ได้ด้วยการถ่ายภาพเป็นชุดต่อเนื่องกัน

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้มีในอุปกรณ์ Nexus บางรุ่นเท่านั้น

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป 
  2. แตะปุ่มจับภาพค้างไว้ 2-3 วินาที แล้วปล่อย

  ในการดูภาพถ่ายอัจฉริยะ ให้แตะรูปภาพตัวอย่างที่เป็นวงกลมในมุมขวาล่าง

  เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ

  ถ่ายภาพด้วยตัวจับเวลา

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป 
  2. ที่ด้านบนขวา คุณจะเห็นไอคอนตัวจับเวลา นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ในการตั้งตัวจับเวลาเป็น 3 วินาที ให้แตะไอคอนตัวจับเวลา สำหรับ 10 วินาที ให้แตะอีกครั้ง 
  3. ในการเริ่มต้นจับเวลา ให้แตะปุ่มจับภาพ หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง 

  กล้องจะถ่ายภาพหลังจากผ่านไป 3 หรือ 10 วินาที

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป 
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะจุดแนวนอน 3 จุด 
  3. ในการตั้งตัวจับเวลาเป็น 3 วินาที ให้แตะไอคอนตัวจับเวลา นาฬิกานับเวลาถอยหลัง สำหรับ 10 วินาที ให้แตะอีกครั้ง
  4. ในการเริ่มจับเวลา ให้แตะไอคอนกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง  หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

  กล้องจะถ่ายภาพหลังจากผ่านไป 3 หรือ 10 วินาที

  บันทึกวิดีโอ

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป 
  2. สำหรับโหมด "วิดีโอ" ให้เลื่อนจากขวาไปซ้าย
  3. ในการเริ่มต้นการบันทึก ให้แตะปุ่มจับภาพ
  4. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้แตะไอคอนหยุด 

  เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวิดีโอ

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ
  2. ในการเริ่มต้นการบันทึก ให้แตะไอคอนวิดีโอ กล้องวิดีโอ
  3. ในการหยุดการบันทึก ให้แตะไอคอนหยุด

  เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวิดีโอ

  ถ่ายรูปขณะที่บันทึกวิดีโอ

  หมายเหตุ: ปัจจุบันคุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Google กล้องถ่ายรูป เวอร์ชัน 3.0 หากต้องการดูเวอร์ชันของ Google กล้องถ่ายรูปในอุปกรณ์ของคุณ โปรดไปที่เมนู "แอปทั้งหมด" Apps menu > การตั้งค่า  > แอป > กล้องถ่ายรูป

  อุปกรณ์ Nexus

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ
  2. ในการเริ่มต้นการบันทึก ให้แตะไอคอนวิดีโอ กล้องวิดีโอ
  3. หากต้องการถ่ายรูป ให้แตะหน้าจอตรงไหนก็ได้ โดยจะยังคงมีการบันทึกวิดีโอต่อไป
  4. ในการหยุดการบันทึก ให้แตะไอคอนหยุด

  เมื่อต้องการดูวิดีโอและรูปภาพของคุณ ให้เลื่อนจากขวาไปซ้ายบนหน้าจอ

   

 3. ถ่ายภาพพาโนรามา ภาพมุมกว้าง และภาพฟิชอาย

  ถ่ายภาพพาโนรามา รวมทั้งภาพมุมกว้างและภาพฟิชอายโดยใช้โหมดพาโนรามา

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีเครื่องวัดการหมุนและพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  ถ่ายภาพพาโนรามา

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป
  2. ที่มุมบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > พาโนรามา
  3. ที่ด้านบนขวา ให้เลือกประเภทของพาโนรามาโดยแตะไอคอนต่อไปนี้
   • ปุ่มพาโนรามาแนวนอน แนวนอน: ถ่ายภาพพาโนรามาแนวนอน 360 องศา เคล็บลับ: ถืออุปกรณ์ของคุณในแนวนอน
   • ปุ่มพาโนรามาแนวตั้ง แนวตั้ง: ถ่ายภาพพาโนรามาแนวตั้ง 360 องศา 
   • ปุ่มมุมกว้าง มุมกว้าง: ถ่ายภาพที่จับภาพมุมกว้าง
   • ปุ่มฟิชอาย ฟิชอาย: ถ่ายภาพแบบฟิชอาย 180 องศา
  4. เมื่อต้องการเริ่มถ่ายภาพพาโนรามา ให้แตะปุ่มจับภาพ
  5. คุณจะเห็นจุดสีเทาบนหน้าจอ หมุนโทรศัพท์ไปรอบๆ อย่างช้าๆ เพื่อเลื่อนเป้าหมายไปทับแต่ละจุดจนกว่าจุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
  6. ทำต่อไปจนกระทั่งทุกจุดเป็นสีน้ำเงิน เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างหน้าจอ คุณอาจเห็นแถบความคืบหน้าขณะที่ Google กล้องถ่ายรูปบันทึกรูปภาพ

  เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้เลื่อนจากขวาไปซ้าย เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

   

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะพาโนรามา
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะจุดแนวนอน 3 จุด
  3. ในการเลือกประเภทของพาโนรามา ให้แตะไอคอนต่อไปนี้
   • ปุ่มพาโนรามาแนวนอน แนวนอน: ถ่ายภาพพาโนรามาแนวนอน 360 องศา เคล็ดลับ: ถืออุปกรณ์ของคุณในแนวนอน
   • ปุ่มพาโนรามาแนวตั้ง แนวตั้ง: ถ่ายภาพพาโนรามาแนวตั้ง 360 องศา
   • ปุ่มมุมกว้าง มุมกว้าง: ถ่ายภาพที่จับภาพมุมกว้าง
   • ปุ่มฟิชอาย ฟิชอาย: ถ่ายภาพแบบฟิชอาย 180 องศา
  4. เมื่อต้องการเริ่มต้นถ่ายภาพพาโนรามา ให้แตะไอคอน "พาโนรามา" โหมดพาโนรามา
  5. คุณจะเห็นจุดสีเทาบนหน้าจอ หมุนโทรศัพท์ไปรอบๆ อย่างช้าๆ เพื่อเลื่อนเป้าหมายไปทับแต่ละจุดจนกว่าจุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
  6. ทำต่อไปจนกระทั่งทุกจุดเป็นสีน้ำเงิน เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณอาจเห็นแถบความคืบหน้าขณะที่ Google กล้องถ่ายรูปบันทึกรูปภาพ

  เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้เลื่อนจากขวาไปซ้าย เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

 4. สร้าง Photo Sphere

  คุณสามารถสร้างรูปภาพพาโนรามาแบบ 360 องศาที่เรียกว่า Photo Sphere ได้จากอุปกรณ์ Android ของคุณ

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  สร้าง Photo Sphere

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > Photo Sphere
  3. ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง โดยให้อุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวคุณ
  4. ปรับมุมกล้องถ่ายรูปเพื่อให้จุดสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางภายในวงกลม ถือกล้องถ่ายรูปนิ่งๆ จนกว่าเฟรมหนึ่งของทัศนียภาพจะปรากฏขึ้น
  5. ค่อยๆ หมุนตัวพร้อมทั้งกล้องถ่ายรูปช้าๆ ไปตามจุดผ่านบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ
  6. ไม่บังคับ: ในการเลิกทำภาพใดภาพหนึ่งใน Photo Sphere ให้แตะปุ่ม "เลิกทำ" ที่มุมล่างซ้าย
  7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้แตะรูปภาพตัวอย่างที่เป็นวงกลมที่มุมขวาล่าง เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ Photo Sphere
  2. ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง โดยให้อุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวคุณ
  3. ปรับมุมกล้องถ่ายรูปเพื่อให้จุดสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางภายในวงกลม ถือกล้องถ่ายรูปนิ่งๆ จนกว่าเฟรมหนึ่งของทัศนียภาพจะปรากฏขึ้น
  4. ค่อยๆ หมุนตัวพร้อมทั้งกล้องถ่ายรูปช้าๆ ไปตามจุดผ่านบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ
  5. ไม่บังคับ: ในการเลิกทำภาพใดภาพหนึ่งใน Photo Sphere ให้แตะปุ่ม "เลิกทำ" ที่มุมล่างซ้าย
  6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้เลื่อนจากขวาไปซ้าย เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

 5. เบลอพื้นหลังของรูปภาพ

  คุณสามารถทำให้ภาพของสิ่งที่ต้องการถ่ายโดดเด่นได้โดยการเบลอพื้นหลัง คุณลักษณะนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพผู้คน อาหาร หรือธรรมชาติในระยะใกล้

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  ถ่ายรูปโดยใช้เลนส์เบลอ

  Nexus 5X และ 6P
  1. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > เลนส์เบลอ
  2. ในการเริ่มต้นถ่ายภาพ ให้เล็งกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย แล้วแตะปุ่มจับภาพ
  3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้ค่อยๆ ยกอุปกรณ์ของคุณขึ้นช้าๆ โดยเล็งให้สิ่งที่ต้องการถ่ายอยู่กึ่งกลางเสมอ

  เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้แตะรูปภาพตัวอย่างที่เป็นวงกลมในมุมล่างขวา เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะเลนส์เบลอ
  2. ในการเริ่มต้นถ่ายภาพ ให้เล็งกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่ต้องการถ่าย แล้วแตะไอคอนเลนส์เบลอ  เลนส์เบลอ
  3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้ค่อยๆ ยกอุปกรณ์ของคุณขึ้นช้าๆ โดยเล็งให้สิ่งที่ต้องการถ่ายอยู่กึ่งกลางเสมอ

  เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้เลื่อนจากขวาไปซ้าย เมื่อต้องการกลับไปที่กล้องถ่ายรูป ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

 6. ดูรูปภาพและวิดีโอ

  คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงใน Google กล้องถ่ายรูป

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะรูปภาพตัวอย่างที่เป็นวงกลม

  หากต้องการกลับไปที่โหมดกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอ ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. เลื่อนนิ้วจากขวาไปซ้าย

  หากต้องการกลับไปที่โหมดกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอ ให้แตะลูกศรที่ด้านบนซ้าย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถดูรูปภาพโดยใช้แอป Google รูปภาพได้อีกด้วย ไปที่เมนู "แอปทั้งหมด" Apps menu > รูปภาพ Photos icon

จัดการการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปลี่ยนความละเอียด คุณภาพ หรือสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  หมายเหตุ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชันของ Android

  ความละเอียดและคุณภาพ

  เพิ่มความคมชัดในรูปภาพและวิดีโอของคุณด้วยการเพิ่มความละเอียดและคุณภาพของรูปภาพ

  Nexus 5X และ 6P
  1. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. แตะโหมดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดหรือคุณภาพของรูป จำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้นหมายถึงคุณภาพของรูปภาพที่สูงขึ้น
  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะไอคอนการตั้งค่า  
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. แตะโหมดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดหรือคุณภาพของรูป จำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้นหมายถึงคุณภาพของรูปภาพที่สูงขึ้น

  สัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  คุณสามารถเปลี่ยนสัดส่วนของรูปภาพได้ด้วยการปรับสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  Nexus 5X และ 6P
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า > ความละเอียดและคุณภาพ
  2. ภายใต้ "กล้องถ่ายรูป" ให้เลือกรูปภาพจากกล้องหลังหรือรูปภาพจากกล้องหน้า
  3. ในการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องมองภาพ ให้เลือก 4:3 หรือ 16:9 ในวงเล็บตามความละเอียดที่คุณต้องการ หมายเหตุ: อัตราส่วน 16:9 สร้างรูปภาพในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากขึ้น 
  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะไอคอนการตั้งค่า 
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. ภายใต้ "กล้องถ่ายรูป" ให้เลือกรูปภาพจากกล้องหลังหรือรูปภาพจากกล้องหน้า
  4. ในการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องมองภาพ ให้เลือก 4:3 หรือ 16:9 ในวงเล็บตามความละเอียดที่คุณต้องการ หมายเหตุ: อัตราส่วน 16:9 สร้างรูปภาพในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากขึ้น 
 2. เปิดหรือปิดคุณลักษณะของกล้องและวิดีโอ

  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่ต้องการใช้ในโหมดกล้องถ่ายรูปและวิดีโอได้

  หมายเหตุ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชันของ Android

  การตั้งค่าคุณลักษณะของกล้องถ่ายรูป

  Nexus 5X และ 6P

  เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง ที่ด้านบนขวา ให้แตะไอคอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่อไปนี้

  • นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ตัวจับเวลาเปิดตัวจับเวลาแบบ 3 วินาทีหรือ 10 วินาที หรือปิดตัวจับเวลา
  •  HDR+: จับภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นในบริเวณสว่างหรือมืดของรูปภาพ เปิดหรือปิด HDR+
  • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ แฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (สำหรับอัตโนมัติ คุณจะเห็น "A" ในไอคอน)

  เปิดหรือปิดเส้นตาราง

  1. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า
  2. ข้าง "แสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ" ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิด

  สลับกล้อง

  ในการสลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้แตะไอคอนกล้องถ่ายรูป  ที่ด้านล่างซ้าย

  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ

  เรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะจุดแนวนอน 3 จุด 
  3. ในการเปิดหรือปิดคุณลักษณะ ให้แตะไอคอนเหล่านี้
   • นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ตัวจับเวลา: เปิดตัวจับเวลาแบบ 3 วินาทีหรือ 10 วินาที หรือปิดตัวจับเวลา
   • ปุ่มเส้นตาราง เส้นตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่ม HDR HDR: จับภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นในบริเวณสว่างหรือมืดของรูปภาพ เปิดหรือปิด HDR
   • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (สำหรับอัตโนมัติ คุณจะเห็น "A" ในไอคอน)
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป: สลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

  การตั้งค่าคุณลักษณะของสมบัติวิดีโอ

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป กล้อง
  2. เลื่อนจากขวาไปซ้ายสำหรับโหมด "วิดีโอ"
  3. ที่ด้านบนขวา ให้แตะไอคอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่อไปนี้
   •  สโลว์โมชัน: ตั้งค่าสโลว์โมชันเป็น 120 fps หรือปิดสโลว์โมชัน  หมายเหตุ: บนอุปกรณ์ Nexus 6P จะมีตัวเลือก 240 fps ซึ่งตัวเลือก 240 fps นี้จะสร้างวิดีโอสโลว์โมชันคุณภาพสูงกว่า 120 fps แต่ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์มากกว่า
   • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ แฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (สำหรับอัตโนมัติ คุณจะเห็น "A" ในไอคอน)

  สลับกล้อง

  ในการสลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้แตะสวิตช์ไอคอนกล้องถ่ายรูป  ที่มุมซ้ายล่าง

  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะจุดแนวนอน 3 จุด 
  3. ในการเปิดหรือปิดคุณลักษณะ ให้แตะไอคอนเหล่านี้
   • ปุ่มเส้นตาราง เส้นตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (สำหรับอัตโนมัติ คุณจะเห็น "A" ในไอคอน)
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องวิดีโอ: สลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

  การตั้งค่าเลนส์เบลอ

  Nexus 5X และ 6P

  สลับกล้อง

  ในการสลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง ให้ทำดังนี้

  1. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > เลนส์เบลอ
  2. ที่มุมซ้ายล่าง ให้แตะไอคอนสลับกล้องถ่ายรูป 

  เปิดหรือปิดเส้นตาราง

  1. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า
  2. ข้าง "แสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ" ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิด
  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนไปทางขวา แล้วแตะเลนส์เบลอ
  2. ที่มุมขวาล่าง ให้แตะจุดแนวนอน 3 จุด 
  3. ในการเปิดหรือปิดคุณลักษณะ ให้แตะไอคอนเหล่านี้
   • ปุ่มเส้นตาราง เส้นตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป: สลับไปมาระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

   

 3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีในอุปกรณ์บางรุ่นเท่านั้น

  คุณสามารถเลือกการทำงานของ Google กล้องถ่ายรูปในคุณลักษณะภาพถ่ายอัจฉริยะได้ ซึ่งมีการตั้งค่า 2 แบบซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดได้ ดังนี้

  • “SmartBurst”: บันทึกเฉพาะรูปภาพที่ดีที่สุดในชุดนั้นโดยอัตโนมัติ
  • “สร้างผลงานอัตโนมัติ”: เปลี่ยนภาพถ่ายอัจฉริยะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพต่อกันโดยอัตโนมัติ

  ในการเปิดหรือปิดการตั้งค่าดังกล่าว ให้ทำดังนี้

  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป 
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า > การตั้งค่าภาพถ่ายอัจฉริยะ
  3. ข้างการตั้งค่าแต่ละแบบ ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิด
 4. เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพ

  คุณสามารถเลือกให้ Google กล้องถ่ายรูปเก็บข้อมูลตำแหน่งสำหรับรูปภาพที่คุณถ่ายหรือไม่ก็ได้

  Nexus 5X และ 6P
  1. เปิด Google กล้องถ่ายรูป 
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู  > การตั้งค่า
  3. ข้าง "บันทึกตำแหน่ง" ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า
  อุปกรณ์ Nexus อื่นๆ

  หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวา แล้วแตะไอคอนการตั้งค่า 
  2. ข้าง "บันทึกตำแหน่ง" ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

การแก้ปัญหาของ Google กล้องถ่ายรูป

 1. ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

  การรีบูตอุปกรณ์ช่วยให้ระบบได้เริ่มต้นใหม่ และบางครั้งก็เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วย

  ขั้นตอนในการรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นเมนูบนหน้าจอ
  2. แตะปิด
  3. หลังจากที่อุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะเปิดอีกครั้ง
  4. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูปเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือยัง
 2. ดูว่าแอปอื่นคือสาเหตุของปัญหาหรือไม่

  ปัญหาอาจเกิดจากแอปที่คุณดาวน์โหลดมา รีสตาร์ทอุปกรณ์ในโหมดปลอดภัยเพื่อตรวจสอบว่าแอปอื่นคือสาเหตุของปัญหาไหม

  ลองใช้โหมดปลอดภัยเพื่อระบุแอปที่มีปัญหา
  1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดโหมดปลอดภัย
  2. เมื่อคุณอยู่ในโหมดปลอดภัยแล้ว ให้เปิด Google กล้องถ่ายรูปเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง

  หาก Google กล้องถ่ายรูปทำงานในโหมดปลอดภัย

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อออกจากโหมดปลอดภัย
  2. ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดทีละรายการ เพื่อดูว่าแอปใดคือสาเหตุของปัญหา
  3. เมื่อคุณนำแอปที่ก่อปัญหาออกไปแล้ว คุณสามารถติดตั้งแอปที่นำออกไปในการทดสอบนี้อีกครั้งได้

  หาก Google กล้องถ่ายรูปไม่ทำงานในโหมดปลอดภัย

  ให้ลองใช้วิธีอื่นๆ เพื่อแก้ไขแอปที่ทำงานไม่ถูกต้อง เช่น การหยุดการทำงานของแอป หรือการล้างข้อมูลของแอป

 3. ทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์

  หากรูปภาพและวิดีโอของคุณเบลอเล็กน้อย อาจเป็นเพราะมีฝุ่นและสิ่งสกปรกบนเลนส์กล้องถ่ายรูป ในการทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูป ให้ใช้กระดาษทิชชู่นุ่มค่อยๆ เช็ดทำความสะอาด

  หากคุณมี Nexus 5X คุณต้องดูแลให้เซ็นเซอร์เลเซอร์สะอาดอยู่เสมอด้วย โปรดดูตำแหน่งเลนส์กล้องถ่ายรูปและเซ็นเซอร์เลเซอร์บนอุปกรณ์ของคุณ

การเข้าถึง Google กล้องถ่ายรูปใน Android

 1. ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack บน Android กับ Google กล้องถ่ายรูปได้ เพื่อช่วยในการถ่ายภาพและวิดีโอ รวมทั้งรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถเปิด TalkBack ได้ในการตั้งค่า Settings > การเข้าถึง หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูความช่วยเหลือในการตั้งค่า TalkBack

  เมื่อใช้ TalkBack คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของ Google กล้องถ่ายรูปโดยใช้ท่าทางสัมผัสการนำทางมาตรฐานและการสำรวจด้วยการแตะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนประเภทของรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  • ไปยังภาพที่ถ่ายไว้โดยแตะแถบฟิล์ม 2 ครั้ง
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Google กล้องถ่ายรูปโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง จากนั้นแตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง

  รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางด้วย TalkBack ในบทความต่อไปนี้

  ใช้ TalkBack เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. แตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  2. แตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง
  3. แตะความช่วยเหลือและความคิดเห็น 2 ครั้ง
  4. เลือกเนื้อหาความช่วยเหลือของ Google กล้องถ่ายรูปจากรายการบทความที่แนะนำ

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงใน Android โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านการเข้าถึง Android