ใช้ Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูป

  บางส่วนของข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น

  เปิด Google กล้องถ่ายรูปโดยแตะ กล้อง จากหน้าจอหลักหรือค้นหาแอปดังกล่าวในเมนู "แอปทั้งหมด" หากคุณไม่มีแอปนี้ คุณสามารถติดตั้ง Google กล้องถ่ายรูปจาก Google Play สโตร์

  เคล็ดลับ: ไปยังกล้องถ่ายรูปอย่างรวดเร็วจากหน้าจอล็อกโดยกวาดจากขวาไปซ้ายบนหน้าจอดังกล่าว คุณอาจต้องป้อนข้อมูลการล็อกหน้าจอด้วย

  เลือกโหมดรูปภาพหรือวิดีโอ

  โหมด Google กล้องถ่ายโดยสรุป

  ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวาเพื่อเลือกโหมดต่อไปนี้

  • โหมดกล้อง กล้อง: ถ่ายรูป
  • กล้องวิดีโอ วิดีโอ: บันทึกวิดีโอ
  • โหมดพาโนรามา พาโนรามา: ถ่ายภาพพาโนรามา มุมกว้าง หรือฟิชอาย
  • โหมด Photo Sphere Photo Sphere: ถ่ายภาพรอบตัว 360 องศา
  • เลนส์เบลอ เลนส์เบลอ: เบลอพื้นหลังของรูปภาพ
 2. ถ่ายภาพและวิดีโอ

  ขั้นตอนแรก ให้เรียนรู้ท่าทางสัมผัสสำหรับกล้อง

  เมื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ ให้ใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนโฟกัสของรูปภาพ

  ซูมเข้า ซูมออก และเปลี่ยนโฟกัส
  • ซูมเข้า: บีบนิ้ว 2 นิ้วเข้าหากันบนหน้าจอ
  • ซูมออก: แยกนิ้ว 2 นิ้วออกจากกันบนหน้าจอ
  • เปลี่ยนโฟกัส: กล้องถ่ายรูปจะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะสามารถแตะส่วนอื่นของหน้าจอได้เพื่อย้ายโฟกัสไปยังจุดนั้น

  เคล็ดลับ: หากคุณถนัดซ้าย หันอุปกรณ์ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อย้ายปุ่มจับภาพไปทางซ้าย

  คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับรูปภาพและวิดีโอ

  ถ่ายรูป
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง
  2. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ โหมดกล้อง หรือปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ให้ลองใช้โหมด HDR+ ซึ่งจะถ่ายรูปเป็นชุดอย่างรวดเร็ว และรวมรูปทั้งหมดเป็นช็อตเดียว เปิดโหมด HDR+ ในการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

  ถ่ายภาพด้วยตัวจับเวลา

  หมายเหตุ: ตัวจับเวลาจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ HDR+ เปิดอยู่

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง 
  2. แตะจุด 3 จุดที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  3. แตะตัวจับเวลา นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ครั้งเดียวเพื่อใช้การจับเวลา 3 วินาที แตะอีกครั้งสำหรับการจับเวลา 10 วินาที
  4. ในการเริ่มต้นจับเวลา ให้แตะ โหมดกล้อง หรือปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง การถ่ายรูปจะเริ่มขึ้นหลังจาก 3 วินาทีหรือ 10 วินาที
  บันทึกวิดีโอ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ  กล้องวิดีโอ
  2. หากต้องการเริ่มต้นบันทึก ให้แตะ กล้องวิดีโอ
  3. หากต้องการหยุดบันทึก ให้แตะไอคอน "หยุด"
  ถ่ายรูปขณะที่บันทึกวิดีโอ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ  กล้องวิดีโอ
  2. หากต้องการเริ่มต้นบันทึก ให้แตะ กล้องวิดีโอ
  3. หากต้องการถ่ายภาพ ให้แตะที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอหรือปุ่มปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง โดยจะยังคงมีการบันทึกวิดีโอต่อไป
  4. หากต้องการหยุดบันทึก ให้แตะไอคอน "หยุด"
  ใข้ Android Wear เพื่อถ่ายภาพ

  คุณสามารถใช้นาฬิกาในการถ่ายภาพโดยใช้แอป Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการมีรูปของตนเองเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง
  2. บนนาฬิกา คุณจะเห็นการ์ดสำหรับกล้องถ่ายรูปที่บอกว่า "ระยะไกล" คุณอาจต้องกวาดผ่านการ์ดต่างๆ เพื่อดูการ์ดนี้
  3. แตะการ์ดกล้องและปุ่มชัตเตอร์จะปรากฏขึ้น
  4. หากต้องการถ่ายรูป ให้แตะปุ่มชัตเตอร์บนนาฬิกาเพื่อเริ่มต้นนับถอยหลัง
  5. เมื่อนับถอยหลังถึง 0 นาฬิกาจะสั่นและหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อกล้องบนโทรศัพท์ถ่ายรูป โดยอาจมีความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่กล้องปรับโฟกัส
  6. นาฬิกาจะแสดงภาพขนาดย่อของรูปภาพเป็นเวลา 2-3 วินาทีจนกระทั่งหน้าจอสลัวลง จากนั้นคุณจะสามารถดูรูปภาพในแอป Google กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ได้

  เคล็ดลับ: หากต้องการดูรูปภาพหรือวิดีโอล่าสุด ให้กวาดนิ้วจากขวาไปซ้าย กวาดนิ้วไปทางซ้ายเรื่อยๆ หากคุณถ่ายรูปหลายรูปหรือวิดีโอหลายรายการ หรือกวาดนิ้วไปทางขวาเพื่อกลับไปยังกล้องถ่ายรูป

 3. ถ่ายภาพพาโนรามา ภาพมุมกว้าง และภาพฟิชอาย

  จับภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของหน้าจอ ภาพมุมกว้าง หรือภาพฟิชอายโดยใช้โหมดพาโนรามา

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีเครื่องวัดการหมุนและพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  ถ่ายภาพพาโนรามา
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะพาโนรามา โหมดพาโนรามา
  2. แตะจุด 3 จุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วเลือกประเภทของพาโนรามาดังนี้
   • ปุ่มพาโนรามาแนวนอน แนวนอน: แตะเพื่อถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศาในแนวนอน หรือเพียงตั้งอุปกรณ์ไว้ในแนวนอน
   • ปุ่มพาโนรามาแนวตั้ง แนวตั้ง: แตะเพื่อถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศาในแนวตั้ง หรือเพียงตั้งอุปกรณ์ไว้ในแนวตั้ง
   • ปุ่มมุมกว้าง มุมกว้าง: แตะเพื่อถ่ายภาพที่จับภาพมุมกว้าง
   • ปุ่มฟิชอาย ฟิชอาย: แตะเพื่อถ่ายภาพฟิชอาย 180 องศา
  3. หากต้องการเริ่มต้นถ่ายภาพพาโนรามา ให้แตะ โหมดพาโนรามา
  4. คุณจะเห็นจุดสีเทาบนหน้าจอ หมุนโทรศัพท์ไปรอบๆ อย่างช้าๆ เพื่อเลื่อนเป้าหมายไปทับแต่ละจุดจนกว่าจุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
  5. ทำต่อไปจนกระทั่งจุดทั้งหมดเป็นสีน้ำเงิน แล้วแตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอ

  คุณอาจเห็นแถบความคืบหน้าขณะที่ Google กล้องถ่ายรูปบันทึกรูปภาพ

  ในการดูรูปภาพล่าสุด ให้กวาดนิ้วจากขวาไปซ้าย กวาดนิ้วไปทางซ้ายเรื่อยๆ หากคุณถ่ายหลายรูป หรือกวาดนิ้วไปทางขวาเพื่อกลับสู่มุมมองกล้องถ่ายรูป

 4. สร้าง Photo Sphere

  คุณสามารถสร้างภาพพาโนรามาแบบ 360 องศาที่เรียกว่า Photo Sphere จากโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณ ถ่ายภาพโลกรอบๆ ตัวคุณ รวมถึงสิ่งที่อยู่ด้านบนและอยู่ใต้ตัวคุณด้วย คุณยังสามารถสร้าง Photo Sphere ด้วยตัวเองได้ด้วยกล้อง DSLR และซอฟต์แวร์พาโนรามาของบุคคลที่สาม

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  สร้าง Photo Sphere ด้วยอุปกรณ์ Nexus ที่ใช้ Android 4.4 หรือสูงกว่า
  1. เปิดแอปกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์
  2. กวาดนิ้วไปทางขวาแล้วแตะ Photo Sphere
  3. ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง โดยให้อุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวคุณ
  4. ปรับมุมกล้องถ่ายรูปเพื่อให้จุดสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางภายในวงกลม ถือกล้องถ่ายรูปนิ่งๆ จนกว่าเฟรมหนึ่งของทัศนียภาพจะปรากฏขึ้น
  5. ค่อยๆ หมุนตัวพร้อมทั้งกล้องถ่ายรูปช้าๆ ไปตามจุดผ่านบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ
  6. [ไม่บังคับ] เลิกทำภาพ 1 ภาพใน Photo Sphere โดยคลิกปุ่ม "เลิกทำ"
  7. แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้น
  สร้าง Photo Sphere ด้วยอุปกรณ์ iOS
  1. เปิดแอป "กล้องถ่ายรูป Photo Sphere" บนโทรศัพท์ของคุณ
  2. แตะปุ่มกล้องถ่ายรูปสีส้ม
  3. ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง โดยให้อุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวคุณ
  4. ปรับมุมกล้องถ่ายรูปเพื่อให้จุดสีส้มอยู่ตรงกลางภายในวงกลม ถือกล้องถ่ายรูปนิ่งๆ จนกว่าเฟรมหนึ่งของทัศนียภาพจะปรากฏขึ้น
  5. ค่อยๆ หมุนตัวพร้อมทั้งกล้องถ่ายรูปช้าๆ ไปตามจุดผ่านบริเวณที่คุณต้องการจับภาพ
  6. [ไม่บังคับ] เลิกทำภาพ 1 ภาพใน Photo Sphere โดยคลิกปุ่ม "เลิกทำ"
  7. แตะเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อเสร็จสิ้น
  เคล็ดลับสำหรับการจับภาพ Photo Sphere ที่ยอดเยี่ยม
  • เริ่มจับภาพ Photo Sphere ในแนวนอนไปรอบๆ จากนั้นจับภาพด้านบนและด้านล่าง
  • ค่อยๆ เอียงโทรศัพท์ขึ้นหรือลงโดยถือโทรศัพท์ไว้ในแนวตำแหน่งเดิม
  • จับภาพหลายๆ ภาพ (อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใช้ภาพ 10 ภาพเพื่อสร้างสเฟียร์ที่สมบูรณ์)
    
  สร้าง Photo Sphere ด้วยกล้อง DSLR

  หากคุณมีกล้อง DSLR แบบมืออาชีพ คุณสามารถสร้างภาพพาโนรามาที่เป็นภาพขั้นสูงและมีคุณภาพสูงขึ้นได้

  1. ถ่ายภาพ: ถ่ายภาพที่เหลื่อมซ้อนกันหนึ่งชุดที่รวมกันแล้วได้มุมมอง 360 องศาที่สมบูรณ์ คุณสามารถซื้อขาตั้งกล้องที่ผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
  2. จำตำแหน่ง: จดบันทึกตำแหน่งที่ถ่ายรูปเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลนี้ลงในไฟล์ภาพในภายหลังได้
  3. รวมภาพเข้าด้วยกัน: ใช้ซอฟต์แวร์ต่อภาพพาโนรามาที่ต้องการเพื่อสร้างภาพพาโนรามา 360 องศาและบันทึกรูปภาพในรูปแบบ jpeg

  เรียนรู้วิธีการอัปโหลด Photo Sphere จากคอมพิวเตอร์

  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Photo Sphere
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างและใช้ Photo Sphere, ข้อมูลเมตาแบบพาโนรามา และรายละเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรดไปที่ไซต์ Photo Sphere ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google

  ขั้นตอนถัดไป: แชร์ภาพ Photo Sphere ไปยัง Google+ และ Google Maps

 5. เบลอพื้นหลังของรูปภาพ

  คุณสามารถทำให้ภาพของสิ่งที่ต้องการถ่ายโดดเด่นได้โดยการเบลอพื้นหลัง ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการถ่ายภาพผู้คน อาหาร หรือธรรมชาติในระยะใกล้

  หมายเหตุ: อุปกรณ์จะต้องมีพื้นที่หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะนี้

  ถ่ายรูปโดยใช้เลนส์เบลอ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะเลนส์เบลอ เลนส์เบลอ
  2. ในการเริ่มต้นถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและแตะ เลนส์เบลอ
  3. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เคลื่อนอุปกรณ์ขึ้นช้าๆ โดยให้โฟกัสของกล้องอยู่ตรงกลางสิ่งที่ต้องการถ่าย

  ในการดูรูปภาพล่าสุด ให้กวาดนิ้วจากขวาไปซ้าย กวาดนิ้วไปทางซ้ายเรื่อยๆ หากคุณถ่ายหลายรูป หรือกวาดนิ้วไปทางขวาเพื่อกลับสู่มุมมองกล้องถ่ายรูป

 6. ดูรูปภาพและวิดีโอ

  คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอใหม่ล่าสุดของคุณได้โดยตรงใน Google กล้องถ่ายรูปโดยทำตามวิธีต่อไปนี้

  • กวาดจากขวาไปซ้ายบนหน้าจอใดๆ ก็ได้เพื่อดูรูปภาพล่าสุด
  • หากคุณถ่ายรูปหลายรูปหรือวิดีโอหลายรายการ ให้กวาดไปทางซ้ายเรื่อยๆ เพื่อเลื่อนดู

  นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรูปภาพได้โดยใช้แอป Google รูปภาพ Photos icon เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและการจัดระเบียบรูปภาพของคุณ

จัดการการตั้งค่า Google กล้องถ่ายรูป

 1. เปลี่ยนความละเอียด คุณภาพ และสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชันของ Android

  ความละเอียดและคุณภาพ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ "การตั้งค่า"
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. แตะโหมดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดหรือคุณภาพของรูป
  สัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  คุณสามารถใช้หน้าจอทั้งหน้าจอของอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพโดยการเปลี่ยนสัดส่วนภาพของช่องมองภาพ

  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ "การตั้งค่า"
  2. แตะความละเอียดและคุณภาพ
  3. ภายใต้ "กล้องถ่ายรูป" ให้เลือกรูปภาพจากกล้องหลังหรือรูปภาพจากกล้องหน้า
  4. เปลี่ยนขนาดของช่องมองภาพโดยการเลือกตัวเลือก 4:3 หรือ 16:9 ในวงเล็บตามความละเอียดที่คุณต้องการ
 2. เปิดหรือปิดคุณลักษณะของกล้องและวิดีโอ

  คุณสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้งานสำหรับโหมดกล้องถ่ายรูป วิดีโอ และเลนส์เบลอได้ การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และเวอร์ชันของ Android

  การตั้งค่าคุณลักษณะของกล้องถ่ายรูป
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะกล้องถ่ายรูป โหมดกล้อง
  2. แตะจุด 3 จุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  3. แตะไอคอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่อไปนี้
   • นาฬิกานับเวลาถอยหลัง ตัวจับเวลา: เปิดตัวจับเวลา 3 วินาทีหรือ 10 วินาทีสำหรับกล้องหน้าหรือกล้องหลัง ตัวจับเวลาจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ HDR+ เปิดอยู่
   • ปุ่มเส้นตาราง ตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่ม HDR ช่วงไดนามิกสูง: จับภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นในบริเวณที่สว่างหรือมืดของรูปภาพ การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์บางอย่าง
   • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (คุณจะเห็น "A" ถัดจากไอคอนแฟลช
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
  การตั้งค่าคุณลักษณะของวิดีโอ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะวิดีโอ กล้องวิดีโอ
  2. แตะจุด 3 จุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  3. แตะไอคอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่อไปนี้
   • ปุ่มเส้นตาราง ตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่มแฟลชอัตโนมัติ โหมดแฟลช: เปิดหรือปิดแฟลช หรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ (คุณจะเห็น "A" ถัดจากไอคอนแฟลช
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องวิดีโอ: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
  การตั้งค่าคุณลักษณะของเลนส์เบลอ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดไปทางขวา แล้วแตะเลนส์เบลอ เลนส์เบลอ
  2. แตะจุด 3 จุดที่เรียงกันในแนวนอนที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  3. แตะไอคอนเพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่อไปนี้
   • ปุ่มเส้นตาราง ตาราง: เปิดหรือปิดเส้นตารางในช่องมองภาพ
   • ปุ่มกล้องหลัง สลับกล้องถ่ายรูป: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
 3. เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพ

  คุณสามารถเลือกให้ Google กล้องถ่ายรูปเก็บข้อมูลตำแหน่งสำหรับรูปภาพที่คุณถ่ายหรือไม่ก็ได้

  บันทึกตำแหน่งรูปภาพ
  1. ใน Google กล้องถ่ายรูป ให้กวาดจากซ้ายไปขวา แล้วแตะ "การตั้งค่า"
  2. เลือกสวิตช์ถัดจาก "บันทึกตำแหน่ง" เป็นเปิดหรือปิด

การแก้ปัญหาของ Google กล้องถ่ายรูป

 1. ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

  การรีบูตอุปกรณ์ช่วยให้ระบบได้เริ่มต้นใหม่ และบางครั้งก็เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วย

  ขั้นตอนในการรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นเมนูบนหน้าจอ
  2. แตะปิด
  3. แตะตกลง
  4. หลังจากที่อุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะเปิดอีกครั้ง
  5. เปิดแอป Google กล้องถ่ายรูปเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือยัง
 2. ดูว่าแอปอื่นคือสาเหตุของปัญหาหรือไม่

  ปัญหาอาจเกิดจากแอปที่คุณดาวน์โหลดมา เริ่มต้นอุปกรณ์ใหม่ในโหมดปลอดภัยเพื่อดูว่าแอปอื่นคือสาเหตุของปัญหาหรือไม่

  ลองใช้โหมดปลอดภัยเพื่อระบุแอปที่มีปัญหา
  1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดโหมดปลอดภัย
  2. เมื่อคุณอยู่ในโหมดปลอดภัยแล้ว ให้เปิด Google กล้องถ่ายรูปเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วไหม

  หาก Google กล้องถ่ายรูปทำงานในโหมดปลอดภัย

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อออกจากโหมดปลอดภัย
  2. ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดทีละรายการ เพื่อดูว่าแอปใดคือสาเหตุของปัญหาng issues.
  3. เมื่อคุณนำแอปที่ก่อปัญหาออกไปแล้ว คุณสามารถติดตั้งแอปที่นำออกไปในการทดสอบนี้อีกครั้งได้

  หาก Google กล้องถ่ายรูปไม่ทำงานในโหมดปลอดภัย

  ให้ลองใช้วิธีอื่นๆ เพื่อแก้ไขแอปที่ทำงานไม่ถูกต้อง เช่น การหยุดการทำงานของแอป หรือการล้างข้อมูลของแอป

การเข้าถึง Google กล้องถ่ายรูปใน Android

 1. ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack บน Android กับ Google กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพและวิดีโอ รวมทั้งรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

  ใช้ TalkBack กับ Google กล้องถ่ายรูป

  คุณสามารถเปิดใช้ TalkBack ในการตั้งค่า > การเข้าถึง หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูความช่วยเหลือในการตั้งค่า TalkBack

  เมื่อใช้ TalkBack คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของ Google กล้องถ่ายรูปโดยใช้ท่าทางสัมผัสการนำทางมาตรฐานและการสำรวจด้วยการแตะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เปลี่ยนประเภทของรูปภาพที่คุณต้องการถ่ายโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  • ไปยังภาพที่ถ่ายไว้โดยแตะแถบฟิล์ม 2 ครั้ง
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Google กล้องถ่ายรูปโดยแตะรายการโหมด 2 ครั้ง จากนั้นแตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง

  รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางด้วย TalkBack ในบทความต่อไปนี้

  ใช้ TalkBack เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  1. แตะรายการโหมด 2 ครั้ง
  2. แตะปุ่มการตั้งค่า 2 ครั้ง
  3. แตะความช่วยเหลือและความคิดเห็น 2 ครั้ง
  4. เลือกเนื้อหาความช่วยเหลือของ Google กล้องถ่ายรูปจากรายการบทความที่แนะนำ

  ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือในการเข้าถึง Android เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบน Android