Använd navigering i Google Maps när funktionen är inbyggd i bilen

Viktigt! Denna artikel gäller bara Google Maps som är inbyggd i bilen. Funktionens tillgänglighet eller tillämpning kan bero på biltillverkaren eller regionen och ditt dataabonnemang.

Använd Google Maps-appen i bilen för enkel och tillförlitlig navigering. Maps ger trafikinformation i realtid för att du ska kunna hitta den bästa rutten till din destination.

Röstnavigeringen informerar om trafiksituationen, ger dig detaljerade vägbeskrivningar, berättar vilken fil du ska välja och ändrar rutten om det dyker upp en bättre rutt.

Tips! Denna funktion är inte tillgänglig på alla språk eller i alla länder/regioner.

Starta eller stoppa navigering

Du kan söka på Maps med röstkommandon eller bilens mittskärm:

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Det kan visas upp till två föreslagna destinationer. Tryck på dessa om du vill navigera dit eller sök efter din destination.
 3. Starta eller stoppa navigering:
  • Andra rutter visas som grå linjer på kartan. Tryck på de grå linjerna om du vill ändra ruttvalet.
  • Starta navigeringen genom att trycka på Starta Start.
  • Stoppa navigeringen genom att trycka på Stäng Stäng.

Tips! Vissa bilar har en aktiveringsknapp på ratten som gör att Maps kan visas på instrumentpanelen.

Anpassa rutten

Lägg till ett stopp längs rutten

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Sök efter destinationen eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Utforska Utforska längst ned följt av Lägg till stopp Lägg till stopp.
 4. Hitta ditt stopp på något av följande sätt:
  • Välj en kategori. Tryck sedan på platsen du vill lägga till i rutten.
  • Tryck på Röstsökning Voice search. Använd rösten när du söker efter stoppet.
 5.  Tryck på Lägg till stopp Lägg till stopp följt av  Bekräfta Checkmark. Det valda stoppet läggs till som nästa stopp.

Söka efter kategori längs rutten

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Sök efter destinationen eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Sök Sök längst ned.
 4. Välj en kategori, till exempel en restaurang Restaurang eller en mataffär Livsmedelsbutik. En lista visas över platser i närheten och beräknad restid för att komma dit.
 5. Tryck på platsen du vill lägga till i rutten.
 6. Tryck på Lägg till stopp Lägg till stopp följt av Bekräfta Checkmark.

Undvika vägtullar, motorvägar eller färjor

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Sök efter destinationen eller tryck på den på kartan.
 3. Tryck på Ruttöversikt Ruttöversikt följt av Ruttalternativ Ruttalternativ.
 4. Tryck på ett alternativ följt av Tillbaka Föregående.

Aktivera och inaktivera trafiklager

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Tryck på Inställningar Settings längst ned.
 3. Aktivera och inaktivera Trafik .

Fler navigeringsfunktioner

Stänga av ljud, slå på ljud eller bara höra trafikvarningar

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Tryck på Inställningar Settings längst ned följt av Ljudinställningar.
 3. Välj ett av följande:
  • Stäng av ljudet Ljud av: Stänger av röstanvisningarna vid navigering.
  • LjudSound: Aktiverar röstanvisningarna vid navigering.
  • Endast trafikvarningar Aviseringar: Hör aviseringar om trafik, vägarbeten och olyckor.

Navigera till hemmet eller arbetet

Så här navigerar du till dina märkta adresser för hem eller arbete:

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Tryck på sökfältet följt av Personlig.
 3. Tryck på Hem eller Arbete.

Du kan märka eller redigera adresser till hem och arbete direkt från bilen:

 1. Öppna Google Maps-appen Maps på bilens startskärm.
 2. Tryck på Inställningar Settings följt av Redigera hem eller arbete.
 3. Tryck på Hem eller Arbete följt av Redigera Redigera.

Använda kompassen eller centrera kartan igen

 • Byt riktning i kartan från riktningen du färdas i till norr genom att trycka på Kompass Kompass.
 • Om du vill centrera kartan till din nuvarande position igen trycker du på Din plats Your location.

Hitta hastighetsbegränsningar

Viktigt! Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa platser.

Du kan hitta information om hastighetsbegränsning när du använder navigering i vissa områden.

Hastighetsbegränsningar som visas i Maps är endast avsedda som information. Kontrollera hastighetsbegränsningarna med trafikskyltarna.

Navigera offline

Om du har en dålig internetanslutning används offlinekartor till navigeringen till destinationen.

Läs om hur du laddar ned offlinekartor.

Hitta batteri vid ankomst och varningar utanför räckvidden

När du söker efter en destination i en elbil visar Maps uppskattad batteriladdning kvar vid ankomst Batteri vid ankomst till destinationen. Om du behöver ladda bilen för att nå målet kan kompatibla laddningsstationer läggas till automatiskt åt dig.

Läs mer om hur du använder Google Maps i en elbil.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Googles appar
Huvudmeny
8762303597904706404
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true