Feedback op advertenties

De advertenties in ons programma worden beoordeeld op basis van onze advertentierichtlijnen. Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat advertenties die ons beleid kunnen schenden, pas worden weergegeven als ze zijn gecontroleerd, worden sommige advertenties mogelijk al op Google weergegeven voordat een van onze Google Ads-specialisten ze heeft bekeken.

Als u een probleem heeft met AdSense-advertenties op uw website, volgt u deze instructies om advertenties op uw site te blokkeren.

U moet de klikbare tekenreeks doorgeven van de advertentie waarover u feedback geeft. Het invullen van dit formulier kost twee à drie minuten.

Voor verduidelijking van de onderstaande termen bekijkt u onze site over advertentiebeleid.

Kies de optie die uw klacht het best omschrijft
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen