Bawat hakbang na gabay sa pag-aayos ng isang isyu sa code na pang-promosyon

Kung may maling nangyayari sa iyong code na pang-promosyon, gamitin ang gabay na ito upang malaman kung bakit. Paano kami makakatulong sa iyo?
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu