Odstraňovanie problémov s výkyvmi výdavkov v maximálne výkonných kampaniach

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody výkyvov a zmien v maximálne výkonných kampaniach (angl. Performance Max campaign), prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou a výsledkom týchto zmien.

Dôležité

Kolísanie výkonnosti kampane je normálne.


Skôr než začnete

Identifikácia dôvodov zmien výkonnosti jedným kliknutím pomocou vysvetlení

Vysvetlenia vám poskytnú štatistiky o veľkých zmenách vo výkonnosti maximálne výkonnej kampane a pomôžu vám rýchlo zistiť, prečo k nim došlo. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky: Vysvetlenia si môžete pozrieť takto:

  1. V účte Google Ads prejdite na stránku Kampane alebo Reklamné skupiny.
  2. Umiestnite kurzor myši na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a zistite, čo spôsobilo zmenu.

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje. Aktualizácia nastavení stratégie ponúk alebo cieľov optimalizácie pre kampaň tak, aby boli v súlade s vašimi firemnými a reklamnými cieľmi, vám pomôže uistiť sa, že sa pri analýze výkonnosti kampane zameriavate na relevantné metriky, aby ste pochopili, čo spôsobilo výkyvy.

Napríklad cieľová cena za akciu vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú cieľovú cenu za akciu alebo ešte nižšiu cenu. V kampaniach používajúcich cieľovú cenu za akciu môžu byť ceny za konverziu (angl. cost-per-conversion) a ďalšie metriky súvisiace s konverziami lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (angl. cost-per-click) a zobrazenia.

Zaznamenávate výkyvy výdavkov?

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka