Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Nhiều người tiêu dùng nghiên cứu trực tuyến trước khi mua hàng tại cửa hàng thực tế. Nhờ đó, Google Ads có thể tác động đến các quyết định nghiên cứu trực tuyến dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế giúp đo lường toàn bộ giá trị của quảng cáo trực tuyến bằng cách tính đến các lượt chuyển đổi khác xảy ra tại cửa hàng thực tế. Khi sử dụng chỉ số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch của mình để đạt được hiệu quả hoạt động đa kênh, đồng thời tối đa hóa tổng lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố