Butiksbesøg

Mange forbrugere søger oplysninger om et produkt på nettet, før de køber det i en butik, og Google Ads kan påvirke beslutningsprocessen i forbindelse med de onlineundersøgelser, der fører til butiksbesøg. Butiksbesøg hjælper dig med at måle den fulde værdi af dine onlineannoncer ved at tage højde for de yderligere konverteringer, der finder sted offline. Ved hjælp af butiksbesøg kan du optimere dine kampagner til omnichannel-effektivitet og maksimere det samlede annonceafkast via online- og offlinekanaler.

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet