Chiến dịch khám phá

Discovery campaigns topic tree [hero image]

Chiến dịch quảng cáo khám phá cho phép nhà quảng cáo cung cấp trải nghiệm quảng cáo phong phú được cá nhân hóa cho những người sẵn sàng khám phá và tương tác với thương hiệu của họ – thông qua một chiến dịch trên Google Ads. 

Thiết lập và quản lý

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false
false