Αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές

Η αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως, ενδεικτικά, βασικές γνώσεις για τις κινητές συσκευές, στρατηγικές υποβολής προσφορών και στόχευσης, λύσεις για τις διαφημίσεις για κινητές συσκευές και λύσεις μέτρησης.