การประเมินโฆษณา Shopping

การประเมินโฆษณา Shopping ครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงการสร้างบัญชี Merchant Center และฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างและจัดการแคมเปญ Shopping