Αξιολόγηση Διαφημίσεων αγορών

Η αξιολόγηση Διαφημίσεων αγορών καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τη δημιουργία λογαριασμού στο Κέντρο εμπόρων και τη δημιουργία ροής δεδομένων προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Αγορών.