Quảng bá ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nâng cao số lần cài đặt ứng dụng và tăng cường tương tác với người dùng hiện tại của bạn với các chiến dịch và quảng cáo quảng bá ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các loại chiến dịch và quảng cáo này được tối ưu hóa để hiển thị vị trí khách hàng của bạn có thể thực hiện ngay hành động — trên các thiết bị di động của họ. Tìm hiểu cách thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn hoặc kết nối lại với những người đã có ứng dụng của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố