Promocija mobilne aplikacije

Povećajte broj instalacija aplikacije i interakcija s trenutačnim korisnicima pomoću kampanja i oglasa za promociju mobilne aplikacije. Te vrste kampanja i oglasa optimizirane su za prikazivanje na mjestu na kojem korisnici mogu odmah poduzeti radnju – na mobilnim uređajima.