การประเมินโฆษณาวิดีโอ

การประเมินโฆษณาวิดีโอครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาวิดีโอทั่วทั้ง YouTube และเว็บไซต์