Αξιολόγηση Διαφήμισης βίντεο

Η αξιολόγηση Διαφήμισης βίντεο καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών διαφήμισης βίντεο στο YouTube και τον ιστό.