Ang Google Ads mobile app

Pinapaganda ng Google Ads mobile app ang karanasan mo sa Google Ads at makakatulong ito sa iyong manatiling konektado sa mga campaign mo habang on-the-go. Bukod pa sa pagsubaybay sa iyong mga campaign nang real-time, puwede mong suriin ang mga rekomendasyong may malaking epekto para pahusayin ang performance at makagawa ng pagkilos nang mabilis at madali. Matuto pa tungkol sa Google Ads mobile app

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu