Ang Google Ads mobile app

Pinapaganda ng Google Ads mobile app ang karanasan mo sa Google Ads at makakatulong ito sa iyong manatiling konektado sa mga campaign mo habang on-the-go. Bukod pa sa pagsubaybay sa iyong mga campaign nang real-time, puwede mong suriin ang mga rekomendasyong may malaking epekto para pahusayin ang performance at makagawa ng pagkilos nang mabilis at madali. 

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu