Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm

Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo tìm kiếm cho phép bạn tùy chỉnh các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm của mình để tiếp cận những người trước đây đã truy cập trang web của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa giá thầu và quảng cáo của mình cho phù hợp với những khách truy cập này khi họ đang tìm kiếm trên Google. Tìm hiểu cách sử dụng danh sách tiếp thị lại để bật những tùy chỉnh này.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố