Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng

Khi sử dụng phương thức cá nhân hóa quảng cáo, hãy nhớ thông báo cho khách truy cập trực tuyến biết rằng bạn thu thập thông tin trên trang web của mình. Tìm hiểu thêm về các chính sách quảng cáo AdWords và cách Google giúp người dùng kiểm soát thông tin được thu thập thông qua quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây là quảng cáo dựa trên sở thích).

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố