Hiểu khả năng hiển thị quảng cáo của bạn

AdWords cho phép bạn xem số khách hàng tiềm năng có thể thấy quảng cáo của bạn, tần suất họ thấy hoặc tương tác với các quảng cáo đó và vị trí quảng cáo của bạn xếp hạng so với các quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể giúp bạn hiểu tốt hơn về khả năng hiển thị quảng cáo và tác động mà quảng cáo của bạn đang thực hiện trên đối tượng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố