Demograafiliste rühmadeni jõudmine

Demograafiline sihtimine aitab teil jõuda kindlas vanusevahemikus või kindlast soost inimesteni või vastavad rühmad hoopis välistada. Siit saate teada, kuidas jõuda demograafilise sihtimise abil inimesteni, kes võiksid teie arvates teie toodete või teenuste suhtes kõige rohkem huvi tunda, ning kuidas takistada oma reklaamide näitamist nendele rühmadele, keda teie pakutav tõenäoliselt ei köida.

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse