Tổng quan về tiếp thị lại

Nếu bạn đã từng nhận thấy quảng cáo trực tuyến từ một trang web mà bạn đã truy cập trước đây thì bạn có thể đã quen thuộc với quảng cáo tiếp thị lại. Tiếp thị lại có thể giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập trang web của bạn khi họ truy cập trang web khác trên Mạng hiển thị của Google hoặc tìm kiếm trên Google.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố