Cải thiện giá thầu

Cho dù bạn muốn sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công để chọn giá thầu của riêng mình hay chiến lược đặt giá thầu tự động để cho phép hệ thống Google Ads đặt giá thầu cho bạn, hãy tìm hiểu cách điều chỉnh và cải thiện giá thầu từ khóa để đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện cho đúng khách hàng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố