ตั้งราคาเสนอของคุณ

AdWords ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ เลือกจำนวนเงินที่จะเสนอราคา ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายในแต่ละครั้งที่มีผู้คลิกโฆษณาและเป็นราคาที่คุณพอใจ โดยที่คุณสามารถอัปเดตราคาเสนอได้ตลอดเวลา