Skatter

Skatter eller mervärdesskatt kan vara tillämpliga för dig, beroende på var kontot finns. Vi förklarar vad som gäller i ditt land.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt